انبار وطنز

پایگاه شعر و ترانه طنز


نامه مثلا انقلابیها به رهبری؛

کلاََ همه بد! فقط شماها انسان!
ما گنگ و شمایید فقط در جریان

مدّنظر بزرگواران این است:
"جمهوری احمدی‌نژاد ایران"

✍🏻فهیمه انوری

🔷🔶 وطنز | پایگاه شعر و ترانه طنز 🔶🔷

🇮🇷sapp.ir/vatanz_ir 🇮🇷
1 سال پیش
✍🏻قالب جدید

🔷🔶 وطنز | پایگاه شعر و ترانه طنز 🔶🔷

🇮🇷sapp.ir/vatanz_ir 🇮🇷
1 سال پیش
دریافت سروش پلاس