طنز وفیلم

🔥جهت رزرو تبلیغات گسترده و تکی🔥@admin_iranii


💊💊💊بعد از ازدواج خیلی چاق شدم ،همسرم به روم نمیاورد ولی از رفتارش و سردیش فهمیدم ڪه از هیڪلم بدش میاد 😔
روم نمیشد تو خونه براش لباسای خوشگل و موشگل بپوشم آخه از هر طرف یڪ تیڪه چربی میزد بیرون😔😥
هرڪار ڪه بگید برای لاغری انجام دادم ، ورزش های سخت ، رژیم و....ولی فایده ای نداشت 😫
اما من تصمیممو گرفته بودم و باید لاغر میشدم تا شوهرم مثل سابق به من توجه ڪنه
خلاصه بعد از ڪلی تحقیق روش لاغری کاملا گیاهی راحتی رو پیدا ڪردم" 🥰
الان ۳۶ ڪیلو ڪم ڪردم همسرم همش میگه عاشق این هیڪلتم ،همه زندگیم😊🤦‍♀️
لینڪ ڪانال فرشته نجاتمو رو میزارم براتون تا شما هم مثل من به تناسب اندام برسید
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
@zendgiman @zendgiman
4 دقیقه پیش
±فقد اخری بدبخت😂😂

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
12 ساعت پیش
±سر ب سر شدن😂😂

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
12 ساعت پیش
قبل و بعد از مسافرت 😃😂😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
13 ساعت پیش
داداش آنتن نمیده
+ یه لحظه وایسا جامو عوض کنم😳🤣😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
13 ساعت پیش
این داستان فرار از قرنطینه😂😂😂✌️

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
14 ساعت پیش
شانس اورد ترمز نبرید 😂

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
14 ساعت پیش
💊💊💊بعد از ازدواج خیلی چاق شدم ،همسرم به روم نمیاورد ولی از رفتارش و سردیش فهمیدم ڪه از هیڪلم بدش میاد 😔
روم نمیشد تو خونه براش لباسای خوشگل و موشگل بپوشم آخه از هر طرف یڪ تیڪه چربی میزد بیرون😔😥
هرڪار ڪه بگید برای لاغری انجام دادم ، ورزش های سخت ، رژیم و....ولی فایده ای نداشت 😫
اما من تصمیممو گرفته بودم و باید لاغر میشدم تا شوهرم مثل سابق به من توجه ڪنه
خلاصه بعد از ڪلی تحقیق روش لاغری کاملا گیاهی راحتی رو پیدا ڪردم" 🥰
الان ۳۶ ڪیلو ڪم ڪردم همسرم همش میگه عاشق این هیڪلتم ،همه زندگیم😊🤦‍♀️
لینڪ ڪانال فرشته نجاتمو رو میزارم براتون تا شما هم مثل من به تناسب اندام برسید
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
@zendgiman @zendgiman
14 ساعت پیش
اینم از آخر و عاقبت زیاد تو گوشی بودن😂🤕

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
14 ساعت پیش
فعلا خداحافظظظ😂😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
14 ساعت پیش
ازین شوخیا با مامانتون بکنین
دوس دارن😅😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
19 ساعت پیش
این خلاقیت هیچ چطور تعاول حفظ شده🤣😐


😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
19 ساعت پیش
وقتی میری پیش نامزدت یهو داداشش از راه میرسه😂

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
21 ساعت پیش
قلبم شکست😔😂

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
21 ساعت پیش
سزای شوهر هیز😂😂😂✌️


😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
21 ساعت پیش
نه به‌خوشونت علیه مردان😂😂😂

😱😂@tanzfilm45 😱😂
😱😂@tanzfilm45 😱😂
21 ساعت پیش
دریافت سروش پلاس