🎤موزیک انگلیسی🎧

برترین اهنگ های ملل و جهان بر اساس رتبه بندی ها و تعداد فروش در جهان مانند بیلبورد
ما همراه باشيد 💐
کانال ترجمه موزیک ما
@English_Music1


11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
11 ساعت پیش
چارت این هفته بیلبورد 🤩

آهنگ ها به ترتیب هستند👇👇

@Lyricsy_Music
11 ساعت پیش
2 روز پیش
🆕
👤 Sabrina Carpenter


🎵Skin


@Lyricsy_Music 📈
2 روز پیش
2 روز پیش
🆕
👤 Kodak Black


🎵 Last Day In


@Lyricsy_Music 📈
2 روز پیش
3 روز پیش
🆕
👤 R3HAB• Marnik


🎵 Candyman


@Lyricsy_Music 📈
3 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
دریافت سروش پلاس