خیاطی آسان2

🦋 *﷽ 🦋🧿

ادمین تبلیغات
@ad_bartar


❌آخرین فرصت برای افزایش قد😍


😍افزایش قد 20 سانتی متری😍

😍برای سنین 10 تا 55 سال😍

😍بدون قرص و دارو😍


اطلاعات بیشتر😍👇
@ROSHDINOW. @ROSHDINOW.
@ROSHDINOW. @ROSHDINOW.
12 ساعت پیش
16 ساعت پیش
پایان
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
16 ساعت پیش
.
16 ساعت پیش

🌙هر وقت که دستت
🌟از همه جا کوتاه شد بگو:
🌙وأُفَوِّضُ أَمْرِ‌ی إِلَى اللَّهِ
🌟 إِنَّ اللَّـهَ بَصِیرٌ‌ بِالْعِبَادِ
🌙کارم را به خدا می‌سپارم
🌟خداوند بینای به بندگان است
🌙شبتون بخیر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌟آسمون دلتون نور بارون
🌙چراغ خونتون روشن
🌟فرداتون قشنگترازهر روز
🌙آسوده بخوابیدکه
🌟خدامواظب همه چیز هست
1 روز پیش
1 روز پیش
پایان
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
4 روز پیش
دریافت سروش پلاس