〖ࢪنگی‌رنگی‌درس‌بخون‌³¹³ࢱ👩🏻‍🎓〗

وخدایی‌که‌هرچه‌داریم‌ازاوست:)
امیدداشتن‌خوبه‌ولی‌امیدت‌به‌خداباشه🌱'!
رازموفقیت‌توکل‌به خدا^^
خلاصه‌درساتودرست‌بخون‌مومن‌جان🙇🏻‍♀🌸
ࢱࢱࢱࢱࢱ🍓↓
@kafedokhtrone
#اولین‌وآخرین‌چنل‌انگیزشۍ‌درسی💯'


کارهاتونو نزارین دم دم امتحانی
از الان وشروع کنین !!!!
19 ساعت پیش
از امروز شروع کنین
وقت رو دست کم نگیرین
بعدش میکین خدایا وقت داشتم ولی درست استفاده نکردم . .
19 ساعت پیش
ریاضی کلا هفت فصله
یعنی کلا یه هفته وقت میخاد ازتون
اینطوری راحت و قوی میشه ریاضیتون 🖐🏿
19 ساعت پیش
- با انگیزه یک برنامه برای خودتون تهیه کنید
من از این راه استفاده میکنم واقعا مفیده👇🏻🍃'
- روزی یک کتاب مثلا هدیه های آسمانی رو انتخاب میکنم•💜•
- از درس اول شروع میکنم•💭•
- سوالات متن رو مینویسم•✋🏿•
- فیلم آموزشیشو میبینم•🌱•
- مرور میکنم تا ملکه ذهنم بشه•📖•
و هر روز یک درس رو انتخاب میکنم تا درس و مرور اون کتاب تموم بشه•🧷•
اینطوری هم آمادکی برای امتحان دارم
هم موفقیت در معدل سالم
‌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@ddkovhf4 🦕🌸.
20 ساعت پیش
چشم رفقا میگم
ولی لطفا کپی در هرپیامرسانی نکنید فورواد کنید فقط !🌱
20 ساعت پیش
یه برنامه ریزیِ فوق العاده دارم
باوقت کم بهترین برنامه بشه
اگه نوافقین بگین تا بگم بهتون🌱
20 ساعت پیش
#نگارخانهـ🤞🏻🌸 '
#خودمون‌ساز
20 ساعت پیش
-ما کجا و.....
این همه لفت کجا🚶🏻‍♂💔!!

-مام بریم اگه اذیتیدا🚶🏻‍♂💔!!
#لفت‌تاکجا؟!
20 ساعت پیش
چطور‌سحر‌خیز‌باشیم؟👩🏻‍🎓🧡
1_دیرغذانخورید
2_زودبه‌تخت‌خواب‌بروید
3_حتما‌الارم‌تنظیم‌کنید
4_برنامه‌ریزی‌قبل‌ا‌زخواب
5_موبایل‌خو‌را‌کنار‌بگذارید
6_حدااقل‌۶ساعت‌بخوابید
7_الارم‌خو‌راجلونندازید
8_سریعا‌تخت‌خو‌راترک‌کنید
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
21 ساعت پیش
موفقیت:🧘🏻‍♀📚
فکر↓
ایده↓
تلاش↓
انجام‌بده↓
ادامه‌بده↓
یه‌بار‌دیگه↓
ولش‌نکن↓
ودر‌اخر‌موفقیت꧇)🌱💜📋
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
21 ساعت پیش
این‌چند‌کارروهنگام‌مطالعه‌انجام‌ندید:🌝💛•

موبایل‌رو‌بزار‌کنار:🌱
استفاده‌از‌موبایل‌باعث‌حواس‌پرتی‌میشود
هنگام‌مطالعه‌اون‌رو‌درجای‌دوری‌بگذارید

زیا‌‌فکر‌نکنید:🌱
هنگام‌مطالعه‌کردن‌به‌هیچ‌چیز‌جز‌درس‌
خوندن‌فکر‌نکنید

خواب:🌱
اگه‌خوش‌خواب‌هستید‌میتوانی‌هنگام‌مطالعه‌کمی‌به‌خودتان‌استراحت‌بدهید‌وچنددقیقه‌
چشم‌هاتون‌رو‌ببندید‌ولی‌چرت‌نزنید

فیلم‌نگاه‌نکنید:🌱
وقتی‌میخواید‌مطالعه‌کنید‌تلوزیون‌رو‌خاموش‌کنید‌چون‌باعث‌حواس‌پرتی‌میشود.
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
22 ساعت پیش
دریافت سروش پلاس