آموزشگاه زبانهای خارجه بهادر_یزد

تلفن: ۰۳۵۳۸۲۱۶۶۳۸
آدرس: یزد بلوار امام خامنه ای کوچه ۱۷
آدرس کانال تلگرام ما: T.me/bahadorli


🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
20 ساعت پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
20 ساعت پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
2 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
2 روز پیش
🕐توجه🕑
با عنایت به سوال والدین گرامی در رابطه با تغییر ساعت رسمی کشور در روز جاری ،ساعت کلاسها طبق ساعت جدید بوده و تغییر نخواهد کرد
2 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
2 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
2 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
3 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
3 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
4 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
4 روز پیش
زبان آموزان سطح AD 6 خانم کمالیان
5 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
5 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،آزمون ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
5 روز پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری ، برای آزمونهای تافل ،آیلتس ، کنکور، ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
1 هفته پیش
🎈هر روز دو لغت از کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری ، برای تافل ،آیلتس ، کنکور ،ارشد و دکترا و ...

📕لغات را با استفاده از کد گزاری و عکس به راحتی به خاطر بسپارید

🆔@bahadorli
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 10 خانم سمانه دهقان
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 3 خانم الهه زارع
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 7 خانم کمالیان
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 9 خانم دامکی
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 12 خانم آخوندزادگان
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح AD 1 خانم آخوندزادگان
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 6 خانم فرزانه دهقان
1 هفته پیش
زبان آموزان سطح CH 5 خانم کمالیان
1 هفته پیش
دریافت سروش پلاس