هیچ شبی
پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ
خورشید طلوع میڪند
و بشارت صبحی دیگر میدهد
این یعنی امید هرگز نمی‌میرد..

⚜شبتون در پناه خدا⚜

  @therelax
2 ساعت پیش
بعضي دوست‌داشتن‌ها تكراری نمی‌شوند. بغض نمی‌شوند. درد نمی‌شوند. خنجری ندارند كه به عاطفه و احساس ضربه بزند.
بعضی دوست‌داشتن‌ها ماندنی‌اند، مثل عروسكی كه پير نمی‌شود.
مثل درختی كه خشك نمی‌شود.
با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود روز را زندگی کرد و شب را زندگی كرد.
چای ولرمی نوشيد، موسيقی آرامی شنيد، صبح را با بوسه‌ای آغاز کرد و شب را با شب‌بخيری گرم به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌اند.

#شیما_سبحانی

@therelax
2 ساعت پیش
همه چی از خودت شروع میشه.
هر چیزی که تو باور کنی میشه واقعیت زندگیت.
هر چیزی که تو قبولش کنی وارد
زندگیت میشه.
اینو مطمئن باش تا ذهنتو ثروتمند
نکنی ، هر چقدر هم تلاش فیزیکی
انجام بدی آخرش اون اتفاق خوبه
تو زندگیت نمیفته.
شروع کن از همین لحظه.
قدر لحظه هاتو بدون.
روی ذهنت کار کن.
اول درون خودتو بساز.
تا دنیای بیرونت ساخته بشه.
تو هیچ چیزی کم نداری.
فقط شروع کن.
معطل نکن


@therelax
2 ساعت پیش
من تو رو به سادگی آب خوردن فراموش کردم؛
فقط نمیدونم چرا گاهی که بیرون میرم جای تمام صورتک های شهر صورت گندمی تو روی نقاب شهر هست...
نمیدونم چرا جای تمام مردمی که صداشون رو به وضوح کامل میشنوم، مثل جوانکی ساده فقط صدای بم تو تو گوشم زنگ میزنه!!!
گاهی که با دوستانم کافه ی همیشگی میرم جای صندلی خالیت، یک جفت چشم مشکی میبینم که به قول قدیمی های خودم؛ یک جفت چشم مشکی جغدی
شوم، بالای سرم ایستاده و خنده های هرزگاهش مخیله ام رو جابه جا میکنه...

فقط اگر صورتک های شهر نباشن....
من خیلی وقته که تورو مثل آب خوردن فراموش کردم....
#فرگل_مشتاقی

@therelax
2 ساعت پیش
شنیدن دوستت دارم از زبان تو
نیاز من است
فرض کن من سوادم به فهمیدن دوستت دارم
از روی رفتارت نمیرسد
حتی اگر بفهمم هم باز کم است
این گوشم باید بشنود،
این قلبم باید وقت شنیدن دوستت دارم به تپش بیفتد
لپم باید گل بیندازد از ذوق،
تا بفهمم دوستم داری
و این باید هر روز تکرار شود
فرض کن من یک آدم کم حافظه و فراموشکارم
تو لطفا تکرار کن
لطفا خسته نشو
بگذار من سر ذوق بمانم
و کیفم از دوستت دارم هایت کوک باشد
من به دوستت دارم ها و قربان صدقه رفتن هایت نیاز دارم ...

@therelax
2 ساعت پیش
ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم ….

@therelax
2 ساعت پیش
مـטּ اگـر عـاشـقانـﮧ مــے نـویسمـ
نــﮧ عـاشـقـم ، نـه مـعشوقِ کـسـے !
فـقـط مــے نـویسم تـا عـشق یـاב قـلبمـ بـمانـב ...
در ایــטּ ژرفـای בل کنـدטּ هـا و عـاבت هـا
و هــوس ها
فقـط تمـریــטּ آבم بـوבטּ میکنمـ !
هـمیــטּ ...
@therelax
2 ساعت پیش
نشسته بودیم. حرف می‌زدیم. نمی‌دونم سر کدوم موضوع بود که دوباره چونه‌ام گرم شده بود و چند دقیقه‌ای رو یه‌نفس حرف زدم و یهو به خودم اومدم و دیدم داره بدون پلک زدن نگاهم می‌کنه. گفتم: چیزی شده؟ گفت: نه، ادامه بده! گفتم: تموم شد! دستش رو از زیر چونه‌اش برداشت و گفت: بیشتر بگو؛ حرف می‌زنی آدم حالش خوب میشه! منم یه نگاهی به پشت سرم کردم که مطمئن بشم با شخص دیگه‌ای نیست؛ بعدش با زبون طنز گفتم: با مویی؟! گفت: آره با تونوم! گفتم: والا من وقتی حرف می‌زنم معمولا آدما حالشون بد میشه! گفت: آخه اونا نمی‌دونن درونِ تو چی می‌گذره؛ فقط لباسِ سیاهت رو می‌بینن و اخمت رو؛ من دارم درونت رو می‌بینم. ساکت شدم؛ ساکت شد. حرف نزدیم چند دقیقه. چشمام داشت می‌رفت که سرخ بشه؛ گفت: چشماتو ببند! خشمت رو نگه دار، این خشم فقط مالِ توئه، کسی نباید ببینه؛ قورتش بده و بذار غمت بالا بیاد، این چیزیه که بهش نیاز داری! گفتم: خسته‌ام. گفت: می‌دونم؛ خستگی‌هات واسه من ولی یادت نره از کجا شروع کردی! گفتم: کی تموم میشه؟ گفت: وقتی گریه کنی...

#امیرمسعود_ضرابی

@therelax
8 ساعت پیش
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﺯﺩﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﺸﻦ ...
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺪﻥ ...
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻦ ...
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻫﻢ ﺩﻟﺖ ﺍﺑﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ،
ﺩﻝ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ
#ﻓﻘﻂ_ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ_ﺩﺍﺭﯼ ...
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ
ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻦ ...
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ...

@therelax
8 ساعت پیش
#لوكيشن
تازه مادرشو از دست داده بود. كاري از دستم بر نمي اومد، فقط ميتونستم بگَم: غمِ آخرت باشه. مي تونستم بگم : مرگ حقه، نه بيشتر.
توي حالِ خودِش بود كه يه جملش تَنَم رو لرزوند. وسط حرفاش ميگفت:
"روز آخر كه داشتم از خونه بيرون مي رفتم، مادرم صدام زد، بَندهايِ كفشمو مي بستم. دوباره صدام زد، سرمو بلند نكردم. برنگشتم و از خونه رفتم بيرون. ظهر كه به خونه اومدم....مادرم ديگه نبود."
داد مي زد و گريه ميكرد، مدام مادرشو صدا مي زد، حاضر بود تموم دنياشو بده تا آخرين بار، تا اون روز دوباره بياد، سرشو بالا بياره و بگه: جانِ دلم مادرم؟ جانم بگو و بعد دستاشو ببوسه.
هر روز قدر داشته هامون رو بدونيم. هرروز به صورت مادرمون نگاه كنيم، هرروز پدرمون رو با عشق صدا بزنيم. هرروز فكر كنيم روز آخريه كه همسرت تورو بغل ميكنه، بهت نگاه ميكنه، تموم عشقمون رو هرروز تقديم هم كنيم.
مرگ يك دفعه مياد، مثل باراني كه توي روز آفتابي مياد، مثل يه مهمون ناخوانده.
كاري از دستمون بر نمياد، لااقل مهربان باشيم


#میم_اسفنديار

@therelax
8 ساعت پیش
آواره شدی خانه ی قلبم شده جایت
انداخته ام چشم سیه زیر دو پایت

نقش رخ تو حک شده بر لوح خیالم
ای جان و دل و چشم و سر و تن به فدایت

یک عمر نشستم که قدم رنجه نمایی
حالاچه کنم باهمه ی ناز و ادایت

خواندند دو مرغ قفس از عشق برایم
اما نرسد چهچه بلبل به صدایت

شد قبله گهم عطرتن و یادحضورت
خاک قدمت مهرم و تسبیح دعایت

با آنکه شکستی تو بلورانه دلم را
بی پرده بگویم به سرم هست هوایت ..!!

@therelax
8 ساعت پیش
#آهنگ_جدید
#یوسف_زمان
#زیبای_دوست_داشتنی

@therelax
14 ساعت پیش
اگر دیدید وسط رابطه ای هستید
که دائما خودتان را ثابت میکنید
دائما در حال توضیح رفتارتان هستید
دائما میخواهید اصل مطلب را متوجه طرفتان کنید
مطمئن باشید شما طرف ضعیف رابطه هستید
کسی که ذره ای اعتماد به نفس ندارد
کسی که خودش را قبول ندارد
کسی که خودش را دوست ندارد
و هر بارکه این کار را تکرار میکنید
بیشتر از ارزش و قدرت خود میکاهید
بگذارید اگر کسی شما را میخواهد
عادت کند که نباید دائما شما را قضاوت کند
تا شما دائما مجبور باشید رفع ابهام کنید
و تا زمانی که واقعا نیاز نیست
کارتان را تشریح نکنید
کمی قوی باشید

#سیما_امیرخانی

@therelax
14 ساعت پیش
‌ ‌
مینویسم "میم"
تو اما هزار و چند بار،
برایم معنا میکنی
"مبادا جایی
کسی دلت را شکسته باشد جانم"
مینویسم "الف"
که یعنی "انتظار میکشم از صمیم قلب
که روزی برسد و
شانه باشم برای جبرانِ محبت های مادرانه ات"
که روزی برسد و افتخار کنی برای داشتنم!
مینویسم "مادرِ عزیزِ خوبِ من"
که یعنی خدا
مثلِ همیشه
از تمامِ خواستنی های روی زمین
بهترینَش را نصیبِ من کرد!
و من چقدر خوشبختم،
برای داشتنت وسطِ اینهمه دلهره ی لعنتیِ بچگانه!

#محمد_ارجمند

@therelax
14 ساعت پیش
همه چی از خودت شروع میشه.
هر چیزی که تو باور کنی میشه واقعیت زندگیت.
هر چیزی که تو قبولش کنی وارد
زندگیت میشه.
اینو مطمئن باش تا ذهنتو ثروتمند
نکنی ، هر چقدر هم تلاش فیزیکی
انجام بدی آخرش اون اتفاق خوبه
تو زندگیت نمیفته.
شروع کن از همین لحظه.
قدر لحظه هاتو بدون.
روی ذهنت کار کن.
اول درون خودتو بساز.
تا دنیای بیرونت ساخته بشه.
تو هیچ چیزی کم نداری.
فقط شروع کن.
معطل نکن


@therelax
16 ساعت پیش
عاقلانه کنار گذاشتمت
اما هربار که
مژه‌ای می‌افتد روی گونه‌ام
بی اختیار
تورا آرزو میکنم...
مثل بعضی صبح‌ها
که یادم میرود نیستی!
و بلند میگویم:
صبح بخیر...!

#مینا_آقازاده

@therelax
16 ساعت پیش
فرارسیدن سالروزشهادت یازدهمین اخترتابناک امامت وولایت حضرت امام حسن عسگری(ع)رابه محضرمبارک

فرزندبزرگوارایشان حضرت ولی عصر(عج)وهمه شیعیان تسلیت عرض می نمایم…

@therelax
16 ساعت پیش
متنی زیبا 👌

زندگى مثل يک كامواست از دستت كه در برود، مى شود
كلاف سر در گم،گره مى خورد، میپيچد به هم، گره گره مى شود

💫بعد بايد صبورى كنى، گره را به وقتش با حوصله وا كنى
زياد كه كلنجار بروى، گره بزرگتر مى شود، کورتر مى شود
يک جايى ديگر كارى نمى شود كرد، بايد سر و ته كلاف را بريد
يک گره ى ظريف و كوچک زد، بعد آن گره را توى بافتنى جورى قايم كرد، محوكرد، جورى كه معلوم نشود.

💫 يادمان باشد گره هاى توى كلاف
همان دلخورى هاى كوچک و بزرگند
همان كينه هاى چند ساله بايد يک جايى تمامش كرد
سر و تهش را بريد.

👌زندگى به تاری موی بند است بنام حرمتْ كه اگر پاره شودتمام است.

☝ولی عالی میشه که حرمت همدیگر را
داشته باشیم .

@therelax
16 ساعت پیش
#نیایش_صبحگاهی

خدایا ! مهر تو بی نهایت است و من در ابتدای بندگی…
خدایا ! لطف تو سنگین است و شکر من ناچیز.

همه لحظات تو بودی و هستی و من نبودم
خدایا ! تو همه نگاه بودی و من غافل...

اگر لطف تو نباشد من چه کنم؟
خدایا این همه غفلت را چگونه جبران کنم؟

ای خدای دور از هر گونه تبعیض‌ ، ای خدای بی منت ....ای که انجام میدهی با افتخار ، چرا که مرا دوست داری و به من عشق میورزی و مرا نشان فرشته ها میدهی و به آن ها فخر میفروشی از داشتن من ...

یاریم کن تا بذر غفلت و خودخواهی درمن بخشکد....

@therelax
16 ساعت پیش
زندگی کوتاه است
و هر ثانیه آن بسیار با ارزش
هر صبح زیباست
و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند
به زیبایی صبح لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببرید

#صبحتون_بخیر

@therelax
16 ساعت پیش
تقصير من نبود اگر دوستت دارم ها را هيچگاه باور نكردم!
نشد كه باور كنم!
گاهي حق دادم،
گاهي درك كردم،
گاهي همه چيز را به پايِ بديِ روزگار و زمانه زدم!
و چشم دوختم به راهي و نگاري و سواري كه بيايد...!
ليك حال ميدانم ،
گاهي هم بايد رد شد،
و پذيرفت كه شايد سهمِ بعضي ها دوست داشته شدن نيست...
و اشكالي ندارد اگر فقط خودت،
و تنها خودت،
خودت را دوست بداري...
اين زيباترين و بي آلايش ترين عشق در جهان است.

@therelax
1 روز پیش
همدیگر را دوست داشته باشید
درست میان مشغله هایتان،
وسط بی حوصلگی هایتان،
کنار تمام دلتنگی هایتان،
درست همان جایی که بدنبال گوشه ای دنج میگردید برای گذران تنهایی.
دوستش داشته باشید.
بگذارید زمانی که به چشمانتان خیره می شود آنچنان مات و مبهوت تماشای شما شود که انگار تکه ای از خودشان هستید.
شاید یادتان نباشد اما،
زیاد پیش نمی آید که یک نفر میان این هیاهوی نماندن ها،
شما را دوست داشته باشد.
لطفا حواستان به آن یک نفر باشد...

#سهیل_هدایتی

@therelax
1 روز پیش
مامانم همیشه میگفت هیچوقت نذار کسی به اسم "دوستت دارم" بهت بگه باید،نباید.
نذار کسی به بهانه بوسیدنت،لب هاتو مهر و موم کنه و آزادیتو بقاپه از دستت.
نذار آدما با کلنجار رفتن با قلبت،کلیدِ کنترل ذهنتو پیدا کنن.
اون عروسک نازی نباش که هرجور دوست دارن می رقصوننش.
نترس از اینکه تنها بمونی،نترس از دوست داشتنی نبودن،از خواستنی نبودن.
مردها میان،میرن.امروز دوستت دارن،شاید فردا هم داشته باشن.
شنیدی چی گفتم؟ شاید
اما آخر آخرش تویی که قطعی ترین آدم زندگیتی
تویی که تا سفید شدن آخرین تار موت پای خودت میمونی
پس وفادار باش به خودت،
کسی که از سالها قبل همراهته،
تا سالها بعد مراقبِت...

#مهسا_پناهی

@thetelax
1 روز پیش
ادعا نمی‌کنم که باید درِ خانه‌هایمان را به روی دنیای تکنولوژی جدید می‌بستیم اما،
آرزو می‌کنم که ای کاش فضای مجازی مثل دکان عطاری آقای مجذوبی، مثل بزازی مش اسماعیل، مثل کارونسرای حسین خانی بود؛ غروب که می‌شد، کرکره‌اش را پایین می‌کشیدیم، یک قفل بزرگ می‌زدیم زیرش.
کاش مثل حجره‌ی فرش حاج نوروز دفتر حساب کتاب و چرتکه را می‌گذاشتیم روی کرسی و می رفتیم منزل‌هایمان.
کاش مثل ماشین پارکش می‌کردیم توی پارکینگ زیر ساختمان؛ آن وقت دیگر هر شب مجبور نبودیم ماس ماسکهایمان را با خودمان به خانه، به اتاق خواب‌مان ببریم. آن‌وقت با یک سبد میوه‌ی تازه، یک سینی چای لب سوز تمامی شب را می‌نشستیم دور هم و چشم توی چشم یک دل سیر اختلاط می کردیم.

فاطمه نعمتی

@therelax
1 روز پیش
دریافت سروش پلاس