اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان خلیلی خواه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در پخش زنده اینستاگرامی در استانداری سمنان در خصوص پذیره نویسی صندوق ETF دولتی پالایش یکم توضیحاتی را ارائه و به سوالات مردم و خبرنگاران پاسخ دادند.
در ابتدا خلیلی خواه با بیان اینکه پذیره نویسی صندوق پالایش یکم از 5 شهریور آغاز شده و تا 19 شهریور ماه بمدت 2 هفته ادامه دارد به ترکیب سهام آن اشاره نمود که از جمله این سهام ها :1-پالایش نفت تهران 8/15 درصد 2-پالایش نفت تبریز 14/16 در صد 3-پالایش نفت اصفهان 75/13 درصد 4-پالایش نفت بندر عباس 66/16 درصد می باشد
خلیلی خواه همچنین در مورد امکان خرید یا پذیره نویسی برای عموم مردم ایران با کد ملی و بدون محدودیت سنی و حتی کسانی که کد بورسی ندارند اشاره و بیان نمودند که مردم شریف می تواتند از طریق 15 بانک اعلامی تا سقف 50 میلیون ریال اقدام به خرید نمایند و تا سقف 30 میلیون ریال برای افرادی که قبلا دارا یکم را خریداری نموده اند از واحد های این صندوق با اعمال 20 درصد تخفیف بهرمند گردند.
همچنین خلیلی خواه در این جلسه به آخرین وضعیت نحوه پیوستن و بورسی شدن شرکت سرمایه گذاری استان اشاره و بر لزوم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توشط این شرکت به سازمان بورس را امری الزامی دانست.
در ادامه خلیلی خواه به دیگر سوالات مردم و خبرنگاران در این رابطه پاسخ دادند.
11 ماه پیش
12 ماه پیش
دریافت سروش پلاس