شاخص

گروه شاخص

website: shaxes.ir

admin: @ad_min_ir

Email: shaxes.ir@gmail.com

Telegram: https://t.me/shaxes_ir

Instagram:
https://www.instagram.com/shaxes.ir/


دسته بندی انواع اتصالات

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
جوشکاری زیر آب
http://m.aparat.com/v/xyGmF
7 ماه پیش
عکس از قفسه سینه یک جوشکار

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
دسته بندی انواع اتصالات shaxes.ir
http://m.aparat.com/v/fG7SU
7 ماه پیش
روز مهندس مبارک

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
ویروس کرونا چیست؟

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
تعمیر صندلی

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
ساخت پایه فن

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
ساخت صندلی

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
ساخت انگشتر با مهره (البته نیمه کاره هست)
توسط آقای باقرزاده
آرزوی سعادت برای ایشون دارم

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
کارگاه فلزکاری
با آرزوی موفقیت برای همه شما

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
بچه های سال دوازدهم برق ساختمان
آرزوی بهترین ها رو براتون دارم

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
7 ماه پیش
#استخدام

آگهی [ استخدام جوشکار CO2 آقا در شرکت معتبر در تهران ] را در « ای‑استخدام » ببین :
https://www.e-estekhdam.com/ki42zk

.................................................................

آگهی [ استخدام کارگر جوشکار ماهر جهت نصب سازه آسانسور ] را در « ای‑استخدام » ببین :
https://www.e-estekhdam.com/kysasn

.................................................................

آگهی [ استخدام جوشکار آرگون در شهرک صنعتی شمس آباد ] را در « ای‑استخدام » ببین :
https://www.e-estekhdam.com/kefcei

.................................................................

آگهی [ استخدام جوشکار co2 در شهرک صنعتی نصیرآباد ] را در « ای‑استخدام » ببین :
https://www.e-estekhdam.com/kl133d

.................................................................

آگهی [ استخدام جوشکار آرگون جهت یک شرکت معتبر - جاده مخصوص کرج ] را در « ای‑استخدام » ببین :
https://www.e-estekhdam.com/kul54x

.................................................................

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
8 ماه پیش
اتحاد و همدلی
رفاقت یعنی کمک کنی بقل دستیت همراه با خودت رشد بکنه.

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
8 ماه پیش
رسم فنی یا نقشه کشی
آرزوی بهترین ها برای
بچه های سال دهم رشته جوشکاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۶

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
8 ماه پیش
جا کفشی با ضایعات
ساخت جا کفشی فلزی از ضایعات فلزی توسط هنرآموزان رشته جوشکاری کاردانش شهید خدایی

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
8 ماه پیش
ساخت چهارپایه با ارتفاع ۳ متر توسط هنرآموزان رشته جوشکاری کاردانش شهید خدایی

جا کفشی با ضایعات
ساخت جا کفشی فلزی از ضایعات فلزی توسط هنرآموزان رشته جوشکاری کاردانش شهید خدایی

گروه شاخص:

Instagram: https://www.instagram.com/shaxes.ir/
website: shaxes.ir
Telegram: https://t.me/shaxes_ir
@shaxes_ir
8 ماه پیش
دریافت سروش پلاس