◦•●◉✿ امید زندگی ✿◉●•◦

|وقتۍ همه چيز #ٺيره و #تار بنظر ميرسه..خُدارو به اين #اسم صدا بزن:يا نورَ كلَّ نور ❤>

لینک ناشناس👇

https://harfeto.timefriend.net/182014729


السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ الشُّمُوسِ الطَّوالِع
سلام بر تو اِی دخترِ خورشیدهای فُروزان..

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
7 ساعت پیش
و جهـــان و ڪار جهـــان
جمـــلہ هیچ بر هیچ است...

#حافظ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
7 ساعت پیش
خُـوشا دلۍ ڪہ تُـو باشۍ
نـِــــــگار پَـــــرده ‌نشینش ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
7 ساعت پیش
عشق‌یک‌زینـب‌و‌هفتادو‌دو‌سرمیخواهد
بچه‌بازیست‌مگرعشـق!؟جگر میخواهد!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
7 ساعت پیش
🔅🍃✨

سپس خداوند،
برایت جبران می کند♡
انگار چیزی از دست نداده ای...


💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
20 ساعت پیش
✔️تنها مسیر غیر ممکن اونیه که هیچ وقت شروعش نمی کنی♥️💚


💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
20 ساعت پیش
🔅🍃

اعتماد به نفس، جذاب ترین ویژگی یک فرد است؛
امّا چطور یک نفر می تواند
عظمت را در وجود شما ببیند،
اگر قبلا خودتان آنرا ندیده باشید؟!


💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
20 ساعت پیش
✔️اگر من توسط هر چه که در بیرون روی می دهد برآشفته شوم، اگر هر کسی از بیرون بتواند درون مرا تحت تاثیر قرار بدهد و آن را عوض کند، یک اسیر خواهم بود.
اینگونه من وابسته هستم،
اگر از تاثیرات بیرونی آزاد شوم، اگر هر چه که بخواهد در بیرون اتفاق بیافتد من تغییر نکنم، این شروع دستیابی به خود و رسیدن به رهایی است


💚امید زندگی💚
🆔@sajjadiye.bsij
20 ساعت پیش
🌷🍃

بانوی دلیر روز عاشورایی،
با این همه غصه و مصیبت امّا؛
چیزی تو ندیده ای به جز زیبایی!

#محسن_زعفرانیه


💚امید زندگی💚
🆔@sajjadiye.bsij
20 ساعت پیش
از آدمها نپرسید "چرا"ناراحتن.....!
برای اشکها و بغضهایشان..."دلیل"نخواهید..!
بغض های ناخواسته.....
گریه های بی اراده...
دلیل نمیخواهد...!!!
بهانه نمیشناسد...!
یک دل" پر "میخواهد...
و یک" حس" عجیب"...
که نه "او"میتواند توضیح دهد..
و نه "تو"میتوانی درک کنی..
پس "بدون"سوال کنارش باش...!!!
"همین"!!

🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
#شۿٻدعبـاس‌باباٻۍ
چہ زٻبا فرمۅدند کــــہ

نمٻخۅاۿد ۺُما
خۅدٺاڹ را فَدا ڪنٻد
براے اٻڹ اِنقــلاب
انقـلاب ؛ راۿ‌ خۅدۺ‌
را مٻـــــــرۅد
شُما 👈خۅدٺاڹ‌ را ،
اصـلاح‌ ڪنٻد ...!

#تامل

🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
اِے نَسیـــــــــــمـِ سَحَر؛
از صُبحِ وِصــــــــالَش خَبرے..؟

#هلالۍجغتایۍ
#حدیث_دل🦋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
👌برای انسان عیب نیست كه ...

▪️لا یعابُ المَرْءُ بِتَاخیرِ حَقِْهِ اِنَْمَا یعابُ مَنْ اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ.

🔸امیرالمومنین عليه السّلام فرمودند: برای انسان عیب نیست كه حقش تاخیر افتد، عیب آن است كه چیزی را كه حقش نیست بگیرد.

📚امالی صدوق، ج۱، ص ۷۶
#حدیث_نور 💫
1 روز پیش
🌸🍃

و خدایی که در این نزدیکی
میزند لبخندی به تمام گره هایی،
که تصور دارم همگی کور شدند ...

💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
🌸🍃

بهترین راه برای پیش بینی آینده
این است که خودتان آن را بسازید...

💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
🔅🍃

لذت آنچه را که داری
با آرزوی آنچه که نداری
خراب نکن!


‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
✔️جهان را باید مثل کتابی ببینی، مثل کتابی که در انتظار خواننده اش است، هر روزش را باید جداگانه خواند. نه روی گذشته باید تمرکز کنی، نه روی آینده. اصل این لحظه است باید صفحه به صفحه پیش بروی💚♥

#الیف_شافاک

💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
🌸🍃

- کیف بَنَیت نفسک؟
+ جرحاً علی جرح!

- چگونه خودت را ساختی؟
+ زخم روی زخم


💗امید زندگی💗
🆔@sajjadiye.bsij
1 روز پیش
گویند علی‌میزده صد وصله به‌کفش‌اش
ایکاش دل‌ِ خسته‌ی ما کفش علی بود 💔😢

#حدیث_دل 🦋

🍃❣امید زندگی ❣🍃
@sajjadiye.bsij
2 روز پیش
دریافت سروش پلاس