🌿 چون چهره صبح،
شادمان باش …@RadiRelax
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
برقی از چشم تو پرید،
آتش به دل افروخت
نور جاری گشت،
و آنگاه قلبم، تپیدن گرفت …@RadiRelax
1 ماه پیش
تا ریشه در خاک داری،
زحمت باد بیهوده است
مگر آتش سوزان عشق،
که داستانی دگر دارد …@RadiRelax
1 ماه پیش
آدم‌ها دوجای زندگیشون بشدت متحول میشن، وقتی یک آدم خاص وارد زندگیشون میشه، و وقتی یک آدم خاص از زندگیشون میره …@RadiRelax
1 ماه پیش
در ازدحام دنیا، اگر انسانی را یافتی که تو را می‌فهمد، رهایش نکن. آن‌ها که ما را نمی‌فهمند، بی‌شمارند …@RadiRelax
1 ماه پیش
🎵 موسیقی،
با چشم‌های بسته …@RadiRelax
1 ماه پیش
1 ماه پیش
چشمانت قطب‌نماست. وقتی نيستی، سرگردانى، سرنوشت من است …@RadiRelax
1 ماه پیش
آخرین سنگر کسی بودن، از لذت‌بخش‌ترین موقعیت‌هاست. انگار که آخرین امیدش باشی، انگار که می‌تواند از بین همه‌ی آدم‌هایش میان دستان تو پناه بگیرد، آرام شود، و خود خودش باشد …@RadiRelax
1 ماه پیش
داشتن آدم‌ها، نمیتواند اضطراب تنهایی و اندوه نداشتن صمیمیت را کم کند، اما بودن آدم‌ها میتواند. گاهی تلاش مدام ما برای داشتن آدمها، فرصت بودنشان و بودنمان را از بین میبرد …@RadiRelax
1 ماه پیش
بدون عشق، تمام عبادت‌ها تنها یک عادتند، تمام رقصیدن‌ها تنها یک حرکتند، و تمام موسیقی‌ها سر و صدایی بیش نیستند …@RadiRelax
1 ماه پیش
نميتوانى كسی را براى رفتن سرزنش كنی، اگر هرگز دليلی براى ماندن به او ندهی …@RadiRelax
1 ماه پیش
🌙 امید یعنی،
هنوز در دل تاریکی شب
ستاره‌ای برایت بخندد …@RadiRelax
1 ماه پیش
1 ماه پیش
جهان بدون دلبستگی، چیزی شبیه به جهنمی بی‌مرز است. تهران، لندن، پاریس یا هر جای دیگری، چه فرقی با هم دارند، وقتی آنسوی خیابان کسی منتظرت نباشد؟ …@RadiRelax
1 ماه پیش
❤️ عاشقانه‌ای آرام …@RadiRelax
1 ماه پیش
1 ماه پیش
اگر كسی با نگاه كردن به چشمانت موفق شد صدای سكوتت را بفهمد، آن زمان است كه ميتوانی بگويی که یک “دوست” پيدا كرده‌ای …@RadiRelax
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس