پیری در کوهستان سفر میکرد. سنگ گران قیمتی را در جوى آبى یافت. روز بعد به گرسنه‌ای رسید. کیسه‌اش را باز کرد تا در غذایش با او شریک شود. مرد گرسنه، سنگ قیمتی را دید. از آن خوشش آمد و خواست که آن سنگ را بگیرد. مسافر پیر، بی‌درنگ، سنگ را به او داد. مرد بسیار خوشحال شد و از این که شانس به او رو کرده بود، سر از پا نمى‌شناخت.


او فهمیده بود که جواهر، به قدرى قیمتی است که تا آخر عمر مى‌تواند راحت زندگى کند، ولى چند روز بعد، به دنبال آن پیر دوید و پیدایش کرد. هنگامى که او را دید سنگ را پس داد و گفت: این چند روز خیلی فکر کردم. من مى‌دانم این سنگ چقدر گرانبهاست، اما آن را به تو پس مى‌دهم، با این امید که چیزى ارزشمندتر از آن به من بدهى. اگر مى‌توانى، آن محبتی را به من بده، که به تو این قدرت را داد تا این سنگ را به چون منی ببخشی. آن را می‌خواهم …@RadiRelax
7 ماه پیش
کوچه پُر از رد قدم‌های توست …@RadiRelax
7 ماه پیش
🌿 چیزی‌ به من بگو،
که فراتر از حرف باشد …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
زندگی،
قطره‌ای از آب زلالیست که ما
همه‌ی عمر فقط تشنه نگاهش کردیم …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
همین دلی،
که پُر است از شکایت و
گله دارد،
برای از تو شنیدن
هنوز حوصله دارد …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
عشق،
ناگهانِ یک باغچه است
روزِ شکفتنِ گلی …@RadiRelax
7 ماه پیش
چه غم که عشق،
به جایی رسید، یا نرسید
که آنچه زنده و زیباست،
نفس این سفر است …


Music: Love
By “Michael Ortega”@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
در حیرتم از خلقت آب! اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند. اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند. اگر با ناپاکی‌ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند. اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ میکند. اگر با خورشید متفق شود، رنگین‌کمان ایجاد میشود. ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گنداب میگردد.

دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مُرده و گرفته است.@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
دریافت سروش پلاس