7 ماه پیش
زندگی،
قطره‌ای از آب زلالیست که ما
همه‌ی عمر فقط تشنه نگاهش کردیم …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
همین دلی،
که پُر است از شکایت و
گله دارد،
برای از تو شنیدن
هنوز حوصله دارد …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
عشق،
ناگهانِ یک باغچه است
روزِ شکفتنِ گلی …@RadiRelax
7 ماه پیش
چه غم که عشق،
به جایی رسید، یا نرسید
که آنچه زنده و زیباست،
نفس این سفر است …


Music: Love
By “Michael Ortega”@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
در حیرتم از خلقت آب! اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند. اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند. اگر با ناپاکی‌ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند. اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ میکند. اگر با خورشید متفق شود، رنگین‌کمان ایجاد میشود. ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گنداب میگردد.

دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مُرده و گرفته است.@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
هیچ‌وقت از خودت سفر نکن، برای رسیدن به کسی، چون نه به او می‌رسی، و نه دیگر به خودت برمی‌گردی …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
7 ماه پیش
🌙 روزی روزگاری، آرامش …@RadiRelax
7 ماه پیش
7 ماه پیش
دریافت سروش پلاس