پروفایل جذاب

عکس‌های #پروفایل زیبا و قشنگ 💖💥
✅🌟 کانال تایید و ثبت شده در سروش 🇮🇷
🎉 شروع: پنجشنبه ۵ دیماه ۹۸
🌺 با خدا باش ‌اگر مرد خدایی

👈 #ماسک_بزنیم 👉


بزن رو " لــب " زیر 💋💋💋💋

👇👇

...... @StOry_ir .
̬ ̬̬̂ ̬̬̬̂̂ ̬̬̬̬̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̬̂̂̂̂̂̂ ̬̬̬̬̂̂̂̂ ̬̬̬̂̂̂ ̬̬̂̂ ̬̂
....... @StOry_ir .بزن رو لـــب 😻🙈👆🏿👆🏿
1 ساعت پیش
🔞هوس دختر به #شوهر_خاله‌ی ۶۰ ساله🥵
دختری حدود 20 ساله در دانشگاه برای مشاوره به من مراجعه کرده بود و می گفت: “من عاشق شده ام!” گفتم: عاشق چه کسی؟ گفت: عاشق شوهر خاله ام شده ام! و این صرفا یک عشق ظاهری و قلبی نیست بلکه قضیه ازدواج در میان است! به خانمش که خاله من است گفته می خواهد زن دیگری بگیرد.گفتم: چند سالش است لابد خیلی خوش تیپه !؟گفت: شاید برای دیگران نباشه چون حدود 60 سال دارد ولی...😱😳

ادامه ی داستان پر از هیجان و واقعی در کانال زیر 🔞👇
https://sapp.ir/joinchannel/GCE0p83w1jqkPnhKdcreBm6v
1 ساعت پیش
خدایا ❤ رهایم نکن

@profaile0
1 ساعت پیش
"مدیون باش"
به همه آدمای زندگیت که
خوباش بهترین "حسارو" بهت میدن
و بداش
بهترین "درسارو" ...

@profaile0
4 ساعت پیش
هیچوقت
با دل ادم های مهربون بازی نکنید...

@profaile0
8 ساعت پیش
💜زندگی ذره كاهیست، كه كوهش كردیم
💞زندگی نیست بجز نم نم باران بها
💜زندگی نیست بجز دیدن یار،
💞زندگی نیست بجز عشق،
💜بجز حرف محبت به كسی،
💞ورنه هر خار و خسی،
💜زندگی كرده بسی،
💞زندگی تجربه تلخ فراوان دارد،
💜دو سه تا كوچه و پس كوچه و
💞اندازه ی یک عمر بیابان دارد
💜ما چه کردیم و چه خواهیم کرد
💞در این فرصت کم؟!

@profaile0
12 ساعت پیش
ابوعلی سینا میگوید سه نکته را اگر رعایت کنید
زندگی ارامی خواهید داشت:

خوشحال هستید (قول) ندهید
عصبانی هستید(جواب)ندهید
ناراحت هستید(تصمیم)نگیرید...♡

@profaile0
12 ساعت پیش
اگر در " زندگی "
به درب بزرگی رسیدی،
که قفل بر آن بود...
نترس و نا امید نشو..
چون اگر قراربود باز نشود!!
به جای آن دیوار میگذاشتند...

🌹🍃🌹🍃🌹
@profaile0
12 ساعت پیش
آموخته ام که نمی شود
ذات خراب آدم ها را تغییر داد
رفتار خودم را تغییر می دهم
کسی که ذاتش خراب است
خوب بودن و بد بودن برایش مهم نیست
تنها دنبال نفع خودش هست

@profaile0
12 ساعت پیش
يادتان باشد
که فکر کردن به گذشته ،
مانند دویدن به دنبال باد است...
از گذشته
فقط
باید درس گرفت
برای جبران موقعیتهای از دست رفته!!!

🌸🍃🌺🍃🌼
@profaile0
12 ساعت پیش
خدایا ❤ بگیر از من
هر آنچه تو را از من میگیرد

@profaile0
1 روز پیش
مادرم دنیامی 🌺

@profaile0
1 روز پیش
99/12/12 تاریخ رند اسفند

🍃🌸🍃🌸🍃
@profaile0
1 روز پیش
دریافت سروش پلاس