مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس


تجربیات سیاستگذاری جهانی نشان می‌دهد بسته‌های تشویقی-حمایتی موفق ۲ویژگی کلیدی دارند:

۱-حمایت غیرمالی: پرداخت پول یا تسهیلات نباشد و بیشتر در قالب خدمات و امکانات و تجهیزات مورد نیاز باشد.

۲-غیرمستقیم: ارائه توسط شرکت‌های خصوصی باشد و نه سازمان‌های دولتی تا هم در بازار ارائه خدمت مداخله نشود و هم اکوسیستم رشد ارگانیک خود را از دست ندهد.
‌‌
بسته ‎#بوم‌واره‌ بر اساس این ۲ویژگی تعریف شد و تا امروز ۵۴۰ خدمت به شرکت‌های ‎#نوآفرین توسط کسب‌وکارها ارائه شده است.

در این طرح که غیرمالی است سواستفاده‌گرانی که همیشه مهارت جذب بسته‌های مالی را دارند، مهارتشان ناکارآمد می‌شود.

شرکت‌ها می‌توانند به IranNoafarin.ir مراجعه کنند.
@iran.noafarin
4 ماه پیش
دریافت سروش پلاس