بات استیکر
بات پشتیبانی

بات ها

بات امور اداری
پلیس راهور
آب و هوا
اوقات شرعی
شارژ
قبض و شارژ
دریافت سروش پلاس