بات پشتیبانی
بات استیکر

بات ها

پلیس راهور
بات امور اداری
آب و هوا
اوقات شرعی
شارژ
قبض و شارژ
دریافت سروش پلاس