مرکزتربیتی ربیع الانام

دختران بهار
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۷۸۸۵۲
سایت: rabiolanam.ir
برای شرکت در آزمون ورودی نام و نام خانوادگی، پایه تحصیلی و نام مدرسه فرزند خود را به سامانه ۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲ ارسال بفرمایید.

کانال مرکز پسران khatamolosia@


#هفته اول مرداد ماه ۱۴۰۰
#کلاس_ ماراتن_عروسکی
#نمایش_عروسکی
@mrabiolanam
1 روز پیش
#شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰
#کلاس_سواد_مالی
#کارینال_فروش


@mrabiolanam
3 روز پیش
#دوشنبه ۲۸ تیر ماه
#سینما_بهار
#تعداد شرکت کننده 65نفر
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
#پخش_فیلم _سینمایی_Yes day
#پخش_انیمیشن_لوکا


@mrabiolanam
1 هفته پیش
#دوشنبه ۲۸ تیر ماه
#سینما_بهار
#تعداد شرکت کننده 65نفر
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
#پخش_فیلم _سینمایی_Yes day
#پخش_انیمیشن_لوکا

@mrabiolanam
1 هفته پیش
#هفته چهارم تیر ۱۴۰۰
#کلاس_مهارتهای_منزل
#آموزش_فست_فود
@mrabiolanam
1 هفته پیش
# آنچه_در_مرکز_ربیع الانام_ می گذرد.
#هفته_سوم_تیر ماه_۱۴۰۰

@mrabiolanam
1 هفته پیش
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
#گلستان_شهدا
#همراه_با_شهدا
#با_ روایتگری_رزمنده_حسین_سالمی

@mrabiolanam
2 هفته پیش
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
#گلستان_شهدا
#همراه_با_شهدا
#با_ روایتگری_رزمنده_حسین_سالمی

@mrabiolanam
2 هفته پیش
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
#گلستان_شهدا
#همراه_با_شهدا
#با_ روایتگری_رزمنده_حسین_سالمی

@mrabiolanam
2 هفته پیش
هفته سوم تیر ۱۴۰۰
#کلاس_مهارتهای_منزل
#آموزش_نوشیدنیها
@mrabiolanam
2 هفته پیش
#۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰
#کلاس_خلاقیت
@mrabiolanam
2 هفته پیش
دوشنبه ۱۴ تیر ماه 1400
#کارگاه
# آشنایی_با_سبزیجات
@mrabiolanam
3 هفته پیش
دوشنبه ۱۴ تیر ماه 1400
#کارگاه
# نقاشی_دسته_جمعی
@mrabiolanam
3 هفته پیش
دوشنبه ۱۴ تیر ماه 1400
#کارگاه
# نقاشی_دسته_جمعی
@mrabiolanam
3 هفته پیش
هفته اول تیر ۱۴۰۰
#مهارت های منزل
#آموزش کیک دانمارکی
@mrabiolanam
3 هفته پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_قلی_علی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰
#بازدید
#حمام_علی_قلی_آقا
@mrabiolanam
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس