احیاء

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

ارتباط با احمد میرزایی:

📧 ahmadmy1370@gmail.com
📱 09156492337

سایت دین‌شناسی احیاء:
🌐www.dinshenasi.com

@mirzaei_ehya


┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۹
(اصلاح رابطه با انسان‌ها)
📌 بیست و هشتم محرم ۱۴۴۲


🔹️ دلسوزی واقعی نه خیالی!
🔹️ اضافه شدن مرگ و قیامت به محاسبات ما = شکل‌گیری مدل جدیدی از دل‌سوزی
🔹️ نهی از منکر مدلی از دل‌سوزی واقعی


#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
14 ساعت پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۸
(اصلاح رابطه با خود)
📌 بیست و هفتم محرم ۱۴۴۲


✅ فراموشی خدا سبب فراموشی خود

✅ فراموشی خدا و پیروی از هوای نفس دیگران

✅ علیکم انفسکم: خودفراموشی و تبعیت از بت‌ها و جلب رضایت آن‌ها = کاسته شدن از ما!

#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 روز پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۷
(اتمام بحث اصلاح رابطه با امام زمان(عج))
📌 بیست و ششم محرم ۱۴۴۲


✅ فواید مراجعه به واسطه
( 🔍چرا به ارتباط مستقیم با خدا اکتفا نکنیم؟)
👈 حکمت اول: رشد محور تواضع
👈 حکمت دوم: افزایش انگیزه و حرکت در انسان به سبب آشنایی با انسان‌های با سطح بالا

#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 روز پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۶
(ادامه‌ی بحث اصلاح رابطه با امام زمان(عج)، ادامه‌ی ج ۵)
📌 بیست و پنجم محرم ۱۴۴۲


🔍 انواع رابطه با امام زمان(عج)
💡همراهی
💡هم‌صحبتی
💡هم‌کاری
💡وقف
🔍 یک سؤال خوب برای فهم سطح ارتباط با امام زمان(عج)
🔍 معنای انتظار

#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
3 روز پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۵
(تکمیل بحث اصلاح رابطه با خدا و شروع بحث اصلاح رابطه با امام زمان(عج))
📌 بیست و چهارم محرم ۱۴۴۲

🔸️ اهمیت و ضرورت حساب‌رسی سخت‌گیرانه
🔹️ امام زمان خیالی!
🔸️ انتظار واقعی!
🔹️ دشمنان خیرخواه امام زمان!

#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
4 روز پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۴
(ضرورت تغییر و حرکت و اصلاح با محوریت اصلاح رابطه با خدا _ ادامه‌ی ج ۳)
📌 بیست و سوم محرم ۱۴۴۲


🔍 فلسفه‌ی سختی‌ها در زندگی
🔍 آغاز اصلاح نیت همراه با مشکلات شدید و امتحانات سخت!
🔍 انواع مشکلات و نشانه‌شناسی آن‌ها

#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
5 روز پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۳
(ضرورت تغییر و حرکت و اصلاح با محوریت اصلاح رابطه با خدا _ ادامه‌ی ج ۲)
📌 بیست و دوم محرم ۱۴۴۲


👈 تکمیل بحث ذکر
👈 اصلاح نیت
👈 رابطه ایمان و نیت
👈 تعریف ایمان

#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
6 روز پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۲
(ضرورت تغییر و حرکت و اصلاح با محوریت اصلاح رابطه با خدا)
📌 بیست و یکم محرم ۱۴۴۲


📌 فواید اصلاح رابطه با خدا
📌یاد خدا و کثرت آن، رکن اصلاح رابطه با خدا
📌معنای دقیق و صحیح یاد خدا
📌اصلاح رابطه با قرآن بخشی دیگر از اصلاح رابطه با خدا
📌علت عدم احساس نیاز به قرآن
📌اگر قرآن به جای ۳۰ جزء، ۳ جزء بود، زندگی ما چه فرقی می‌کرد؟!
📌چه کار کنیم به نیاز به قرآن برسیم؟


#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه


📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 هفته پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، مسجد الله، مشهد مقدس، محرم ۱۳۹۹

💢 موضوع: تغییر و حرکت، ج ۱
📌 بیستم محرم ۱۴۴۲


🔹️ سکون نداریم
🔹️ بدترین حالتی که می‌توانیم داشته باشیم، رضایت به سکون است
🔹️ همین اشکالات عادی زندگی ما، در لحظات امتحان خودش را نشان می‌دهد!
🔹️ یکی از حکمت‌های سختی‌ها در زندگی


#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#زنگ_تفکر
#شور_و_شعور
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه

#سکون #تغییر #حرکت #حمکت_سختی‌ها

📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

#خاطره ۱۲
#نیش_زنبور
#دل_بستگی
#قوانین_الهی
#ناامید_کردن_امید
#رحمت_خدا
#نگاه_آیه_ای

🖋 چند روز پیش، با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که آخرین روز قرنطینه‌ی کرونایش را می‌گذراند.
🔹️ ماجرای جالبی تعریف کرد. داستان از این قرار بود که:
من شب قبل از اینکه مریض شوم، استادم یک مقاله‌ی علمی پژوهشی که خیلی معتبر بود، برایم فرستاد که ادعا کرده بود، هیچ یک از زنبورداران و دام‌دارانی که در مناطق پرزنبور رفت و آمد می‌کردند، در جامعه‌ی آماری ووهان چین، کرونا نگرفته‌اند. و در تلاش بود بین نیش زنبور و این مسأله ارتباطی بر قرار کند.
🔸️ من هم در محل‌های پر از زنبور عسل، رفت و آمد می‌کردم. خیالم راحت شد!

🔺️از قضا، فردا بنا بود در این مناطق بروم و با خودم خوشحال بودم که چه خوب که من این‌جاها رفت و آمد می‌کنم.
فردا، زنبوری من را نیش زد و من هم تا حدی از این مسأله خوشحال‌تر شدم!

⭕ اما شاید ۱۲ ساعت از نیش زنبور نگذشته بود که تب کردم و مریض شدم و رفتم آزمایش کرونا دادم و نتیجه مثبت شد!

💢 من که این داستان را شنیدم، به آن عزیز گفتم:
🔍 فلانی! یک قانونی از قوانین هستی که مخصوص انسان‌های خوب است، این است:

💡💡 هر وقت به چیزی جز خدا، دل ببندند، خدا برای اینکه حالات درونی ایشان را متعادل کند و #توکل آن‌ها را به خودش برگرداند، امیدشان را ناامید می‌کند!
به نظرم شما هم دچار همین سنت الهی شده‌اید!

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی هفدهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۲ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۶

📌 اما خیلی‌ها با #امام_حسین علیه السلام همراه شدند، اما با او نماندند.
یعنی می‌دانستند او #حق می‌گوید و می‌دانستند او #مظلوم است و می‌دانستند نیاز به #یاری دارد.
حتی خیلی اهل بهانه‌تراشی هم نبودند، زیرا از بهانه‌های با حسین(ع) همراه شدن، با موفقیت گذشته بودند.

❓اما به راستی چرا با او نماندند؟

🔺️ رکن تقریبا همه‌ی #بهانه‌ها یک چیز بود! تنها یک چیز!
❌ «#راحت‌طلبی و #رفاه‌گرایی»

📌 آری! راحت‌طلبی درجاتی دارد. آن‌ها از برخی از مراحل گذشته بودند ولی تحمل از دست دادن برخی از #راحتی‌ها مشکل است.

✅ #یاران امام حسین(ع) آن‌هایی هستند که هیچ‌گاه بین #حق و #راحتی، سراغ راحتی نمی‌روند حتی اگر به قیمت جان تمام شود.

🔍 اگر حق می‌گوییم تا زمانی که به ضرر ما یا نزدیکانمان نباشد،
🔍 اگر به حق عمل می‌کنیم تا زمانی که به فلان درجه از سختی نرسد،
👈 یعنی ما اهل ماندن با امام حسین(ع) نیستیم.😔

⛔ یعنی ما هم رفیق نیمه راهیم…

⭕ تا کجا حاضریم با امام حسین(ع) باشیم؟
❓با #امام تا کجا؟!

📌 نسل #راحت‌طلب، نسلی #ناتوان است که از عهده‌ی امور خود نیز بر نمی‌آید.

🔴 #ریشه‌ی اصلی بسیاری از #بیکاری‌ها، #ضعف و #ناتوانی و #کمی_تحمل نسبت به سختی‌های راه موفقیت است.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی شانزدهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۱.۵ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۵

#ندانستن!

🔸️ روزی به شخصی گفتم: این کار شما احتمالا #اشکال دارد! چون دقیقا نمی‌دانستم چه می‌کند، به صورت احتمالی گفتم!
از او خواستم که به من توضیح بدهد تا اگر کارش اشتباه بود برایش تبیین کنم!

📌 در پاسخ گفت: حاج آقا! ما را رها کن!
اگر بگویم و معلوم شود که اشتباه است، مجبور می‌شوم این کار را ترک کنم. بگذار ندانم تا لااقل #عذری داشته باشم!

🔷️ در روز قیامت کسی که #می‌دانسته و #انجام_نداده، یک خطا دارد! عمل نکردن به علم!
ولی کسی که نمی‌دانسته و انجام داده، دو خطا دارد! #خطای_نپرسیدن و #خطای_عمل_اشتباه!

💡💡 آن جهلی که می‌گویند عذر است، #جهل_بدون_تقصیر است!
جهلی که ناشی از اشتباه ما نبوده است! سراغ دانستن نرفتن، از اشتباهات بزرگ است.

❗برخی با خود گفتند آن قدر از امام حسین (ع) دور می‌شویم که صدای یاری‌اش را نشنویم تا مسئولیتی نداشته باشیم!😔😔

❗❗آری! سر را در برف کنیم تا مشکلی پیش نیاید!
عذری که برخی برای خود درست کردند و بهانه‌ای که آوردند تا با امام حسین(ع) نیایند!
⛔ آن قدر دور شویم که صدایی نشنویم!

✅ وجوب طلب علم، نه مختص به زمان خاصی است و نه مکانی خاص و نه شرایطی خاص.
👈 #طلب_علم همواره #واجب است، هر کس به شکل خاصی.

🔺️ خدایا!
این آخرین بهانه‌ای است که از بهانه‌های یزیدیان یا رهاکنندگان #امام_حسین(ع) باقی مانده است.

اما بهانه‌های ما در راه رسیدن به تو بسیار بیش از این‌هاست.😔😔

💠 خدایا! ما را در داشتن فکری #وظیفه_طلب و نه #بهانه_طلب یاری فرما!

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی پانزدهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۱ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۴

#شتر_دیدی_ندیدی!

🔷️ #زهیر در نهایت #موفق شد، اما در ابتدا چنین نبود.
با اینکه می‌دانست، پسر رسول خدا(ص)، نیاز به #کمک او دارد، برای اینکه با ایشان مواجه نشود، در مسیری دیگر حرکت می‌کرد و جایی اقامت می‌گزید که حضرت(ع) اقامت نگزینند.

📌 آری! شاید #توجیه او این بود که در این صورت، کار بدی نکرده است!
🔸️ خب! حضرت(ع) به او که نگفته بودند! حضرت(ع) از دیگران یاری خواسته بودند و نه از او!

❗ما هم در زندگی خود، گاهی چنین #بهانه می‌آوریم!

📌 می‌دانیم کسی از اطرافیانمان مشکلی دارد که قادر بر حل آن هستیم!
اما می‌گوییم از ما که نخواست! از دیگران خواست! هر موقع از ما خواست، یاری‌اش می‌کنیم! 😔😔

✅ آری! #مؤمن به فکر #فرصت_خیر می‌گردد و نه تحمیل خیر و توفیق اجباری!

🔺️👈 در روایتی فرمودند:
اینکه بعد از درخواست #برادر_مؤمنت یاری‌اش کنی، هنر نیست!
⛔ آن زمان او رو زده است و #آبرویش را به خطر انداخته است و اگر بتوانی و یاری نکنی، به او #جفا کرده‌ای!❌
💡 اگر دانستی و بدون رو زدن ، او را یاری کردی، هنر کرده‌ای!

💠 پایان دهه‌ی محرم، پایان نیست، #شروع زندگی جدیدی است که این بار #ابی_عبد_الله علیه السلام در آن حضوری پررنگ دارد.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
1 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی چهاردهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۲ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۳

#وعده‌های_دروغین!

📌 شخصی به #امام_حسین علیه السلام گفت:
#کاری_دارم! می‌روم انجام می‌دهم و به سرعت باز می‌گردم تا تو را یاری کنم!

📌 شخصی دیگر گفت: فلان کارم که تمام شود به تو می‌پیوندم!

📌 دیگری گفت: فلان جا که رسیدی بگو تا به تو بپیوندم!

🔺️ اما همه‌ی این‌ها #دیر_رسیدند! زمانی رسیدند که کار از کار گذشته بود!
😔😔 دیگر امام حسینی(ع) نبود که او را یاری کنند!

❗ما هم در زندگی چنین هستیم.

📌 می‌گویند فلان جا کار خیری روی زمین مانده است! اگر مالی دارید کمک کنید!
🔸️ می‌گوییم، الآن نمی‌شود!(در حالی که الآن هم می‌توانیم و مشکل چندانی پیش نمی‌آید. نهایتا باید کمی #صرفه‌جویی کنیم.) سر برج ان شاء الله!

⭕ اما افسوس که دیگر هیچ وقت سر برجی نمی‌رسد!

📌 به جایی می‌رسیم. کاری روی زمین مانده است. می‌گوییم، می‌روم وقتی برگشتم کمک می‌کنم!
🔍 اما وقتی برمی‌گردیم دیگرانی کار را از روی زمین برداشته‌اند و #سکوی_پرش ما به سوی #بهشت، از دست رفته است.

🔷️ برخی از کارها هستند که #فوری باید انجام شوند.
🔴 یک لحظه #تأخیر هم در آن‌ها درست نیست.

#وعده‌ی_امروز_و_فردا، یکی از #وسوسه‌های_شیطان و #نفس است که ما را از خیرات زیادی باز می‌دارد.

💠 امیدوارم همه‌ی ما توانسته باشیم #توشه‌ی_کافی از عزاداری‌های سید و سالار شهيدان علیه السلام برداشته باشیم.

✅ آری، امام حسين(ع) ، همان کسی است که #حر را در #چند_لحظه از فرش به عرش می‌برد.

💠 ای کاش ما هم مانند حر #آزاده باشیم تا بتوانیم در #کشتی_نجات او سوار شویم.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی سیزدهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۱.۵ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۲

#مجبورم!

❗من اگر فلان #مال_حرام را نگیرم، زندگی‌ام نمی‌چرخد! اگر فلان کار ناشایست را نکنم، بدبخت می‌شوم!

📌 آری! #بهانه و #توجیه برخی از با #امام_حسین علیه السلام نیامدن و تنها گذاشتن او چنین بود! جبرهایی خودساخته که از #بی‌خدایی آن‌ها ناشی می‌شد!

❗می‌گفت اگر من بیایم شما را یاری کنم، خانواده‌ام #هلاک می‌شوند! از #گرسنگی می‌میرند!
❓مگر این جهان خدا ندارد و تو روزی‌رسان خانواده‌ات هستی!
این‌که چند صباحی وسیله‌ی روزی‌رسیدن به خانواده‌ات بودی، #خیال بر تو غلبه کرد و فکر کردی که تو هستی که روزی می‌رسانی!
وقتی #حجت_خدا به تو می‌گوید بیا با من همراهی کن، تو سخن از روزی رسیدن به خانواده‌ات می‌گویی؟!

✅ اگر واضح شد که وظیفه‌ی ما در این لحظه کار دیگری است، دیگر سخن از چه می‌گوییم؟

⛔ مجبور بودم گناه کنم! این چه جبری است!

🔍 بله! در فقه هم بحثی داریم که اگر مجبور به گناهی شدم، گناه حلال می‌شود!
ولی آن مجبور شدن بحثی است و جبرهای ما بحثی دیگر!
📌 مثلا اگر تهدید به مرگ شدیم، چون جان مهم‌تر است، می‌توانیم حرامی کوچک‌تر انجام دهیم.
ولی حتی در تهدید به مرگ هم حق نداریم کسی را بکشیم. چون دیگر مهم‌تربودنی در کار نیست.
💡💡اما #ترس از مشکلات که جبر نیست!

⭕ آری! #سخن_حقی می‌گوییم که از آن #اراده‌ی_باطلی شده است.

💠 امیدوارم که خداوند همه‌ی ما را از #وعده‌های_دروغین نفس و شیطان برهاند.


🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی دوازدهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۱.۵ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۱

#مأمورم_و_معذور!

آری! برخی چنین عمل می‌کردند.

📌 حر زمانی که با لشکر سیدالشهداء علیه السلام مواجه شد، جلوی ایشان را گرفت!
حتی پشت سر حضرت نماز خواند و به ایشان اقتدا کرد!
❗اما وقتی حضرت خواستند که راه ایشان را باز کند گفت: مأمورم و معذور!
⛔ آری! مأمورم #معصیت_خداوند_متعال را کنم!

💡💡هیچ طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست.(محاسن برقی، ج۱، ص۲۴۶)

🔺️ این‌ها عذر‌درست‌کن نیست! این‌ها بهانه‌هایی‌ است برای راضی کردن دل خود!
🔺️ بهانه‌هایی برای نیامدن با امام حسین(ع)! بلکه بهانه‌هایی برای با حسین جنگیدن!

❌ می‌بینی که ظلمی می‌کند! می‌گویی چرا؟ می‌گوید رئیس دستور داده است!
می‌گوید قانون دستور داده است!

❓اگر قانون دستور ظلم داد، حلال می‌شود؟
❓آیا اگر ربا قانونی شد، حلال است؟!

🔴 هیچ قانونی و دستوری بر #قانون_الهی غلبه ندارد.

✅ #حر یعنی در عرض چند دقیقه از #قعر_جهنم به #اوج_بهشت رسیدن.

✅ با یک انتخاب مصمم حر امام زمانمان(عج) باشیم.

💠 خدایا عزاداری‌های همه‌ی ما را توشه و سرمایه‌ی معنوی تمام عمرمان قرار بده به گونه‌ای که هرگاه در مقابل دو راهی  بهشت و جهنم قرار گرفتیم، #حسینی_بودن را برگزینیم.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی یازدهم
⏳زمان مورد نیاز برای برای مطالعه: حدود ۱.۵ دقیقه

🖋مساله‌ی ۱۰

🔍 #امام_حسین علیه السلام به شخصی فرمودند: مرا #یاری کن و #با_ما_همراه_شو.
او گفت: من نمی‌توانم تو را یاری کنم! در عوض شمشیر خیلی تیزی دارم و اسبی بسیار چابک!
آن دو را به تو می‌دهم❗
امام علیه السلام فرمودند: ما به اسب و شمشیرت نیازی نداریم! #خودت را می‌خواستیم!

📌 آری! یکی از بهانه‌های بسیار رایج در متدینین از این نوع است.
می‌دانیم #وظیفه‌ی_ما چیز دیگری است. اما نمی‌خواهیم آن را انجام دهیم!
⛔ راهکاری که پیش می‌گیریم این است که آن کار را انجام ندهیم ولی برای راضی شدن دل خودمان(!!)، جای آن کار، کار دیگری انجام دهیم!

🖇 حج واجب است! می‌گوید حج نمی‌روم و در عوض صدقه می‌دهم!
عزیز دل! آن جای خود، این جای خود! هر دو اهمیت خود را دارد!

🖇 خمس لازم است! می‌گوید آن را نمی‌دهم، در عوض نماز می‌خوانم! مهمانی می‌دهم! فلان کار می‌کنم!

🔺️باید عملا بر علیه «عمل خطایی»، کاری کند!
اما! به جای کار و مقابله‌ی عملی، سخن می‌گوید! با یک سخنرانی خیال خود را #راحت می‌کند!

🔴 به این‌ها می‌گویند کلاه‌های بسیار بزرگی که گاهی سر خود می‌گذاریم به گونه‌ای که کلاه تا کف پایمان کشیده می‌شود!

💠 #کشتی_نجات او در این ایام غوغا می‌کند. کافی است دست رد به او نزنیم تا از #هلاکت در دریای مواج #گمراهی نجات بیابیم.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، هیات نخبگان دانشجویی شهرستان اسفراین محرم ۱۳۹۹

💢 بت‌ها و زنجیرها؛ جلسه‌ی دهم و آخر
📌 دهم محرم ۱۴۴۲ _ منبر شام غریبان

💠 تذکر و نسیان
💠 نشانه‌های خدا
💠 انس با قرآن


#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه

📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
‌┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

📺 توجیه المسائل کربلا
🔺️ بهانه‌هایی برای با امام حسین(ع) نبودن

🔹️قسمت دهم
👈 موضوع: ریشه‌یابی توجیه – رفتارسازی
📥مدت: ۳:۰۲

💠 این مجموعه قابل ارائه با عنوان دیگری مثل یکی از محورهای اصلی بحث #سبک_زندگی_اسلامی _ #محور_تفکر_و_اندیشه، در موضوع #بهانه هم قابل پیگیری است. بحث بهانه یکی از محورهای اصلی تفکر و اندیشه است که در این مجموعه سخنرانی با رویکرد اسلامی با ابعاد آن آشنا می‌شویم.

🎬 #قطعه‌ی_تصویری
🎙#احمد_میرزایی

#امام_حسین_ع
#محرم
#شب_دهم_محرم
#خوب_و_خوب_تر
#توجیه_گناه
#بهانه_تراشی
#انجام_وظیفه
#کوفه

#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی دهم
⏳زمان مورد نیاز برای مطالعه: حدود ۱.۵ دقیقه

🖋مساله‌ی ۹

📌 نوشته‌اند که برخی در واقعه‌ی #کربلا تا مبلغ ۱۰۰ هزار درهم #رشوه گرفتند، تا #سکوت کنند.
برخی برای #جنگیدن رشوه گرفتند.
⛔ اما برخی برای سکوت. برخی #معترض بودند، اما اعتراضشان #قیمت داشت.
وقتی به قیمتشان می‌رسیدند سکوت می‌کردند.

❓قیمت ما چقدر است؟

📌 الآن در خانواده‌ی ما، در جامعه‌ی ما، در محیط کار ما، اشتباهی صورت می‌گیرد.
یک وقت به ما می‌گویند این قدر به شما می‌دهیم، اشتباه کن! شاید اهل این معاملات نباشیم.

🔺️ اما گاهی به ما می‌گویند:
🔴 این قدر می‌دهیم، ساکت باش. حرف نزن! نه دفاع کن و نه تخریب!

❓این‌جا چی؟
یک میلیون؟! دو میلیون؟! صد میلیون؟!
ده هزار درهم!(حدودا =۳۳۰ میلیون= دیه‌ی کامل)

😔😔 برخی با صد هزار راضی شدند!(=۳.۳ میلیارد تومان= تقریبا ده دیه‌ی کامل)

🔍 ما با چقدر راضی می‌شویم؟ قیمت ما چقدر است؟

💠 خدایا به جای ذهن بهانه‌جو، ذهنی حقیقت‌جو به ما عنایت کن.


🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، هیات نخبگان دانشجویی شهرستان اسفراین محرم ۱۳۹۹

💢 بت‌ها و زنجیرها؛ جلسه‌ی نهم
📌 نهم محرم ۱۴۴۲

🔹️ ترکیب شدن هوس‌ها و دانسته‌ها
🔹️ معیارهای دانسته‌ی صحیح
🔹️ یک سنت ترسناک الهی


#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه

📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
‌┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

📺 توجیه المسائل کربلا
🔺️ بهانه‌هایی برای با امام حسین(ع) نبودن

🔹️قسمت نهم
👈 موضوع: نمی‌دانم! شاید!
📥مدت: ۴:۰۹

💠 این مجموعه قابل ارائه با عنوان دیگری مثل یکی از محورهای اصلی بحث #سبک_زندگی_اسلامی _ #محور_تفکر_و_اندیشه، در موضوع #بهانه هم قابل پیگیری است. بحث بهانه یکی از محورهای اصلی تفکر و اندیشه است که در این مجموعه سخنرانی با رویکرد اسلامی با ابعاد آن آشنا می‌شویم.

🎬 #قطعه‌ی_تصویری
🎙#احمد_میرزایی

#امام_حسین_ع
#محرم
#شب_نهم_محرم
#خوب_و_خوب_تر
#توجیه_گناه
#بهانه_تراشی
#انجام_وظیفه
#کوفه

#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
بسم الله الرحمن الرحیم

🗒 منبر متنی: توجیه المسائل کربلا
🔍توجیه‌ها و بهانه‌هایی برای با««حسین»»(علیه السلام) نبودن
💢جلسه‌ی نهم
⏳زمان مورد نیاز برای مطالعه: حدود ۱.۵ دقیقه

🖋مساله‌ی ۸

🖇 یکی از دوستانم نماز قضای بسیاری داشت.
روزی به او گفتم: شما که این همه #نماز_قضا دارید، چرا نمی‌خوانید؟!
📌 با لحنی #غرورآمیز گفت: من مقید هستم که بعد از هر نمازی تسبیحات حضرت زهراء سلام الله علیها را بخوانم!
به همین دلیل نمازخواندن وقت بیش‌تری از من می‌گیرد! به همین جهت، نماز قضایم را نمی‌خوانم!
❗گفتم: #ترک_واجب به خاطر تقید به مستحب! عجب تقدسی!

🔺️آری! #بهانه‌ و #توجیه برخی از عدم همراهی با #امام_حسین علیه السلام اموری بود که به خودی خود، خوب هستند ولی در میان انتخاب امام حسین(ع) و آن، دیگر حسنی ندارند.
🖇 برخی درس و بحث داشتند!
🖇 برخی خانواده!
🖇 برخی هم مشغله و کار!

همه‌ی اینها مهم هستند ولی تا جایی که ما را از همراهی #امام_حسین علیه السلام باز ندارند.

🔴 مشغله و کاری که ما را از #با_خدا_بودن باز دارد، دنیایی است. محک خوبی است.

💡💡هر وقت خواستید ببینید که مشغله خدایی است و در آخرت هم ماندنی است و ثوابی برای آخرت هم دارد یا اینکه صرفا در همین دنیا، دارای آثار است به همین سؤال پاسخ دهید:
🔍🔍 آیا مشغله‌ام، من را از خدا دور میکند؟ آیا به او نزدیک می‌کند؟ یا هیچ کدام!؟

💠 خداوند متعال به همه‌ی ما #توفیق_هزینه_کردن از عمر، وقت، مال، سلامتی و… برای حضرت ابی عبدالله علیه السلام را عنایت کند.


🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
2 هفته پیش
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈

💠 سخنرانی استاد احمد میرزایی، هیات نخبگان دانشجویی شهرستان اسفراین محرم ۱۳۹۹

💢 بت‌ها و زنجیرها؛ جلسه‌ی هشتم
📌 هشتم محرم ۱۴۴۲

👈 عمل به دانسته‌های روشمند
👈 بت عادت
👈 بت رسوم اجتماعی
👈بزنگاه‌های امتحان


#امام_حسین_ع
#سخنرانی #محرم
#ما_ملت_امام_حسینیم
#هر_خانه_یک_حسینیه

📢 #قطعه‌ی_صوتی
🎙#احمد_میرزایی

🖇 می‌توانید در ثواب این برنامه با انتشار حداکثری آن مشارکت داشته باشید.

🆔 ble.ir/mirzaei_ehya/
🆔 eitaa.com/mirzaei_ehya/
🆔 telegram.me/mirzaei_ehya/
🆔 instagram.com/mirzaei_ehyaa/
🆔aparat.com/dinshenasi.com/
🌐 www.dinshenasi.com
3 هفته پیش
دریافت سروش پلاس