شعرکده

شعر زبانِ دل و احساس

شعر احساسات و روح آدمی را لطافت می بخشد
بیائید دنیا را از نگاه حافظ،سعدی،مولانا...
شاملو،سپهری،یوشیج... یا شکسپیر، هایکوهای،نذار‌قبانی.... ببینیم

پیراهن شعر، آغشته به خون عشق است
و دفتر عشق آراسته به خط شعر

خوشا شعر و خوشا عشق!


هرکه
ما را ،
کُند آزاد
ز خود ،
قبله‌ماست

عاشقان را به سرِ دارِ فَنا سوگندست

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#صائب_تبریزی
1 روز پیش
مَن يَسكُنُ الرُوح ، كيف القَلب يَنساه

کسی که در جان ساکن است
چگونه قلب آن را فراموش کند

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
شعر منتسب به دو شاعر
#علي_بن_الجهم / #المتنبي
1 روز پیش
نیست
قبول
مستِ تو
باده
ز غیرِ
دستِ تو

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#مولانا
1 روز پیش
غزل ۱۸۲۲ مولانا وبسایت گنجور

ای شده از جفایِ تو ، جانبِ چرخ دودِ من
جور مکن که بشنود ، شاد شود حسودِ من

بیش مکن تو دود را ، شاد مکن حسود را
وه که چه شاد می‌شود ، از تَلفِ وجودِ من

تلخ مکن امید من ، ای شکرِ سپید من
تا نَدَرَم ز دستِ تو ، پیرهنِ کبودِ من

دلبر و یارِ من تویی ، رونقِ کارِ من تویی
باغ و بهارِ من تویی ، بَهر تو بود بودِ من

خوابِ شبم رُبودِه‌ای ، مونسِ من تو بوده‌ای
دردِ توام نِموده‌ای ، غیر تو نیست سودِ من

جانِ من و جهانِ من ، زُهرهِ آسمانِ من
آتشِ تو نشانِ من ، در دلِ همچو عودِ من

جسم نبود و جان بُدَم ، با تو بر آسمان بُدَم
هیچ نبود در میان، گفتِ من و شنودِ من
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#مولانا
1 روز پیش
غزل ۱۸۱۸ مولانا از وبسایت گنجور

قصدِ جفاها نکنی، وَر بکنی با دلِ من
وا دلِ من وا دلِ من ، وا دلِ من وا دلِ من

قصد کنی بر تنِ من ، شاد شود دشمنِ من
وانگه از این خسته شود ، یا دلِ تو یا دلِ من

والِه و مجنون دلِ من ، خانهِ پُرخون دلِ من
بهر تماشا چه شود ، رَنجِه شوی تا دلِ من

خورده شکرها دلِ من ، بسته کمرها دلِ من
وقت سحرها دل من ، رفته به هر جا دل من

مرده و زنده دل من ، گریه و خنده دل من
خواجه و بنده دل من ، از تو چو دریا دل من

ای شده اُستادِ امین ، جُز که در آتش مَنشین
گر چه چنین است و چنین ، هیچ میاسا دلِ من

سوی صلاحِ دل و دین، آمده جبریلِ امین
در طلب نعمت جان ، بهرِ تقاضا دلِ من
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#مولانا
1 روز پیش
غزل ۱۸۱۷ مولانا از وبسایت گنجور

قصدِ جفاها نکنی، وَر بکنی با دلِ من
وا دلِ من وا دلِ من ، وا دلِ من وا دلِ من
قصد کنی بر تنِ من، شاد شود دشمنِ من
وانگه از این خسته شود، یا دلِ تو یا دلِ من
واله و شیدا دلِ من، بی‌سر و بی‌پا دلِ من
وقتِ سحرها دل من، رفته به هر جا دل من
بیخود و مجنون دل من، خانهِ پرخون دل من
ساکن و گردان دل من ، فُوقِ ثریا دلِ من
سوخته و لاغرِ تو ، در طلبِ گوهرِ تو
آمده و خیمه زده ، بر لبِ دریا دل من
گه چو کباب این دل من، پر شده بُویش به جهان
گه چو رباب این دلِ من کرده علالا دلِ من
زار و معاف است کنون، غرقِ مصاف است کنون
برکه قاف است کنون در پی عَنقا دلِ من
طفلِ دلم مِی نخورد ، شیر از این دایهِ شب
سینه سیه یافت مگر ، دایه شب را دلِ من
صخره موسی گر از او ، چشمه روان گشت چو جو
جوی روان حکمت حق ، صخره و خارا دلِ من
عیسی مریم به فلک ، رفت و فروماند خرش
من به زمین ماندم و شد ، جانب بالا دلِ من
بس‌کن کاین گفت زبان، هست حجابِ دل و جان
کاش نبودی ز زبان ، واقف و دانا دل من
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#مولانا
1 روز پیش
🎶🎼🎵🎷 #موزیکگردی 🎷🎵🎼🎶

قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من
وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من
قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من
وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من
واله و شیدا دل من بی‌سر و بی‌پا دل من
وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من
مرده و زنده دل من گریه و خنده دل من
خواجه و بنده دل من عهد و چو دریا دل من

بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من
ساکن و گردان دل من فوق ثریا دل من
سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من
ساکن و گردان دل من فوق ثریا دل من
سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من

ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من
جور مکن که بشنود شاد شود حسود من
بیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را
وه که چه شاد می شود از تلف وجود من
تلخ مکن امید من ای شکر سپید من
تا ندرم ز دست تو پیرهن کبود من
دلبر و یار من تویی رونق کار من تویی
باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من

بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من
ساکن و گردان دل من فوق ثریا دل من
سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من
ساکن و گردان دل من فوق ثریا دل من
سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
ترانه #دل_من #محسن_چاوشی
1 روز پیش
🎶🎼🎵🎷 #موزیکگردی 🎷🎵🎼🎶

ترانه #دلِ_من
با صدای زیبای #محسن_چاوشی
اشعار از #مولانا

❇ در این ترانه از سه شعر مولانا استفاده شده است
ابتدا متن ترانه که ترکیبی از سه شعر است ارسال خواهد شد
و در ادامه نیز هر سه شعر مولانا به تفکیک بر اساس متن سایت معتبر گنجور ارسال خواهد شد
(غزل‌۱۸۱۷و۱۸۱۸و۱۸۲۲ مولانا در وبسایت گنجور)
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
ترانه #دل_من #محسن_چاوشی
#موزیکگردی
1 روز پیش
وَ یَبقِی الحُبّ

و عشق باقی می ماند

💕💞💖 @life_m23 💖💞
پی‌نوشت : به‌هم عشق بورزیم
3 روز پیش
#برگی_از_کتاب

همه‌ی ما فکر می کنیم هنوز به اندازه کافی زمان داریم تا با دیگران یک سری کارها را انجام دهیم و به آن‌ها چیزهایی را که می‌خواهیم و باید ، بگوییم
و بعد ناگهان اتفاقی می افتد که باعث میشود بایستیم و به کلماتی مثل "اگر" و "ای کاش" فکر کنیم . . .

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
📄 #برگی_از_کتاب
📚 مردی به نام اُوِه
🖌 #فردریک_بکمن

پی‌نوشت: زمان را از دست ندهیم !
3 روز پیش
تنت به نازِ طبيبان نيازمند مباد
وجودِ نازکت آزرده گزند مباد

سلامتِ همه آفاق در سلامتِ توست
به هيچ عارضه شخصِ تو دردمند مباد

جمالِ صورت و معني زِ اَمنِ صِحّتِ تُوست
که ظاهرت دُژَمُ و ، باطنت نَژَند مباد

در اين چمن، چو درآيد خزان به يغمايي
رهش به سروِ سَهي‌قامتِ بلند مباد

در آن بساط که حُسنِ تو جلوه آغازَد
مجالِ طعنهِ بَدبين و بَدپَسَند مباد

هر آن‌که رويِ چو ماهت، به چشمِ بَد بيند
بر آتشِ تو بجز جانِ او سپند مباد

شَفا زِ گفته شَکّر فِشانِ حافظ جوي
که حاجتت به علاجِ گلاب‌و قند مباد
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#حافظ
3 روز پیش
تنت به نازِ طبیبان نیازمند مباد
وجودِ نازکت آزرده گزند مباد

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#حافظ
3 روز پیش
دلی کز دردِ عشق آگاه شد، راحت چه می‌داند؟

نمی‌گنجند
در یک چشم
با هم
خواب و
بیداری . . . !

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#واعظ_قزوینی
3 روز پیش
اشکِ شب و
آهِ سحر ،
خونِ دل‌و
سوزِ جگر
تَرسم که سازَد آشکار ، اسرارِ پنهانِ تو را

آشفته خاطر کرده‌ام ، جمعیّتِ عُشّاق را
هر شب که یاد آورده‌ام، زُلف پریشانِ تو را

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#فروغی_بسطامی
3 روز پیش
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست
به کمندِ سرِ زُلفَت، نه من افتادم‌و بس
که به هر حلقه مویت ، گرفتاری هست
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیدست تو را بر مَنَش اِنکاری هست
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
همه دانند که در صحبت گل خاری هست
نه من خامِ طمعِ عشق تو می‌ورزم و بس
که چو من سوخته در خِیلِ تو بسیاری هست
باد ، خاکی ز مقامِ تو بیاوُرد و بِبُرد
آب هر طیب ، که در کلبه عطاری هست
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بُوَد
جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست
من از این دَلقِ مُرَقّع به درآیم روزی
تا همه خلق بدانند که زَنّاری هست
همه را هست همین داغِ محبت که مراست
که نه‌مستم‌ من‌و ، در دورِ تو هشیاری هست
عشقِ سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند
داستانیست که بر هر سرِ بازاری هست
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#سعدی
3 روز پیش
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
در و دیوار
گواهی بدهد
کاری هست

هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیدست تو را بر مَنَش اِنکاری هست

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#سعدی
3 روز پیش
از عشق دِل‌اَفروزم ، چون‌شمع هَمی سوزم
چون‌شمع هَمی سوزم، از عشق دل افروزم

از گریه و سوزِ من ، او فارغ و من هر شب
چون شمع زِ هجر او ، می‌گریم و می‌سوزم

در خانه گَرَم هر شب از ماه بُوَد شَمعی
بی‌رویِ چو خورشیدت، چون شب گُذَرَد روزم

در عشق که مردم را از پوست بُرُون آرد
از شوق شود پاره ، هر جامه که بَردوزَم

هر چند فقیرم من ، گر دوست‌مرا باشد
چون گنج غنی باشم ، گر مال بیندوزم

دانش نکند یاری، در خدمت او کس را
من خدمت او کردن ، از عشقِ وی آموزم

چون سیف اگر باشم ، در صحبتِ آن شیرین
خسرو نزند پنجه با دولتِ پیروزم
 💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#سیف_فرغانی
3 روز پیش
از گریه و سوزِ من ،
او
فارغ‌ و
من
هرشب

چون شمع
ز هجر او
می‌گریم و
می‌سوزم . . .

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#سیف_فرغانی
3 روز پیش
🎶🎼🎵🎷 #موزیکگردی 🎷🎵🎼🎶

چه بگویم نگفته ام پیداست
غم این دل مگر یکی و دوتاست
بهمم ریخته است گیسویی
بهمم ریخته است مدتهاست

چه بگویم نگفته ام پیداست
غم این دل مگر یکی و دوتاست
بهمم ریخته است گیسویی
بهمم ریخته است مدتهاست

یا برگرد ، یا آن دل را برگردان
یا بنشین ، یا این آتش را بنشان
آه ای جان آخِر تا کی سرگردان
ای زیبا ای رویا

یا برگرد ، یا آن دل را برگردان
یا بنشین ، یا این آتش را بنشان
آه ای جان، آخِر تا کی سرگردان
ای زیبا ای رویا

یا برگرد ، یا آن دل را برگردان
یا بنشین، یا این آتش را بنشان
آه ای جان، آخِر تا کی سرگردان
ای آغاز ای پایان
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
شعر از #محمد_مهدی_سیار - ترانه #سالار_عقیلی
3 روز پیش
🎶🎼🎵🎷 #موزیکگردی 🎷🎵🎼🎶

ترانه #چه_بگویم
با صدای زیبای #سالار_عقیلی
شعر از #محمد_مهدی_سیار

متن ترانه در ادامه ارسال خواهد شد
این ترانه دلنشین تقدیم به شما همراهان گرامی

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
ترانه #چه_بگویم #سالار_عقیلی
#موزیکگردی
3 روز پیش
🔺اجراي ترانه چه بگویم از سالار عقيلي در برنامه دورهمي

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
فایل صوتی و متن ترانه در ادامه ارسال خواهد شد
3 روز پیش
فراقِ
یار
نه آن
می‌کند
که بتوان
گفت . . .

💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#حافظ
1 هفته پیش
غمِ زمانه خورم يا فراق يار کشم
به طاقتي که ندارم کدام بار کشم

نه قُوّتي که توانم کناره جستن از او
نه قدرتي که به شوخيش در کنار کشم

نه دستِ صبر که در آستين عقل برم
نه پايِ عقل که در دامنِ قرار کشم

ز دوستان، به جفا سير گشت، مردي نيست
جفايِ دوست زنم گر نه مَردوار کِشم

چو مي‌توان به صبوري کشيد جور عَدو
چرا صبور نباشم که جورِ يار کشم

شراب خورده ساقي، ز جامِ صافي وصل
ضرورتست که دردِ سَرِ خَمّار کِشم

گلي چو روي تو ، گر در چمن به دست آيد
کمينه ديده سعديش پيشِ خار کشم
💕💞💖 @life_m23 💖💞💕
#سعدی
1 هفته پیش
دریافت سروش پلاس