مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء

دانلود نظام نامه: jkhatam.ir
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
شماره روابط عمومی: ۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
شماره سامانه پیامک: ۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲

کانال مرکز تربیتی دخترانه ربیع الانام: mrabiolanam@


وعده ما با دانش پژوهان و اولیا برای دیدن فیلم #منطقه_پرواز_ممنوع
سه شنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۵ سینما چهارباغ
قیمت بلیط: ۸ تومان
1 روز پیش
#جلسه_اولیا پاییز ۹۸
مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء
۹۸/۹/۱۵
@khatamolosia
1 روز پیش
#جلسه_اولیا پاییز ۹۸
سخنران #حاج_آقای_نیلی_پور
مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء
۹۸/۹/۱۵
@khatamolosia
1 روز پیش
#گزارش_تصویری
#کارگاه_تفکر 🤔
۹۸/۹/۱۴

@khatamolosia
2 روز پیش
جلسه فصلی اولیا مرکز تربیتی خاتم الاوصیا
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت ۱۰ صبح
سخنران حجت الاسلام نیلی پور (موضوع : اقسام تربیت)
@khatamolosia
3 روز پیش
جلسه فصلی اولیا مرکز تربیتی خاتم الاوصیا
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین نیلی پور
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت ۱۰ صبح
@khatamolosia
5 روز پیش
دوره #آشنایی_با_مدارس_دنیا برای مدیران مدارس و مراکز فرهنگی
جناب آقای طیبی
۵ #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
دوره #آشنایی_با_مدارس_دنیا برای مدیران مدارس و مراکز فرهنگی
جناب آقای نصیری
۵ #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی فصل پاییز
به پایان آمد این اردو
حکایت هم چنان باقی است
#آذر ماه ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی #دبیرستان
جمع بندی و ارائه دانش پژوهان
#اردوی_پژوهش
هشتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی #دبیرستان
مصاحبه دانش پژوهان از مردم
گلستان شهدا
#اردوی_پژوهش
هفتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی #اردوی_پژوهش
کار گروهی دانش پژوهان #دبیرستانی
هشتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی فصل پاییز
کار گروهی دانش پژوهان #دبستانی
هشتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی فصل پاییز
برنامه ورزشی
هشتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
جلسه سخنرانی جمعی #اردوی_تربیتی #دبیرستان و #دبستان
هشتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
جلسه توجیهی #اردوی_تربیتی #دبستان
هم اکنون
هشتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی #دبیرستان
مصاحبه دانش پژوهان از مردم
گلستان شهدا
#اردوی_پژوهش
۷ #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
مراسم قرعه کشی و گروه بندی
#اردوی_تربیتی #دبیرستان
#اردوی_پژوهش
۷ #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
جلسه توجیهی #اردوی_تربیتی #دبیرستان
هم اکنون
#اردوی_پژوهش
هفتم #آذر ۱۳۹۸
@khatamolosia
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی مقطع #دبیرستان مرکزتربیتی خاتم الاوصیاء
🗓 پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم آذر
🕓حضور پنج شنبه ساعت ۱۶ مکان مجموعه
🕔بازگشت جمعه ساعت ۱۷
🏕مکان اردو: گلستان شهدا+مجموعه+ اردوگاه درچه

⛑ملزومات:
رضایت نامه، پتو و بالشت (برای خواب)، کفش و لباس گرم
دوربین یا تلفن همراهی که امکان فیلم برداری و عکس برداری داشته باشد
1 هفته پیش
#اردوی_تربیتی فصل پاییز مقطع #دبستان مرکز تربیتی خاتم الاوصیا

🗓جمعه هشتم آذر
🕗حرکت ساعت ۸ صبح روبروی باغ گلها
🕔بازگشت ساعت ۱۷ عصر در همان مکان

🏕مکان: اردوگاه درچه

⛑ملزومات:
رضایت نامه، لباس گرم، لباس و کفش ورزشی
1 هفته پیش
دریافت سروش پلاس