آشنایی با مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء

السلام علیک یا خاتم الاوصیاء


📽 تیزر معرفی #مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیا

🤔 به راستی فرزندان ما قرار است مهارت های زندگی را کجا یاد بگیرند؟

👈شماره های روابط عمومی:
☎️۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
📞۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
👋ساعت تماس ۱۶تا۲۰

🆔️ @jkhatam
🆔️ @khatamolosia
2 ماه پیش
🎬 فیلم آشنایی مختصری با #مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

🔸️جذب ورودی: پایه سوم دبستان
🔹️جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

🎯 برنامه های تربیتی هدفمند
😇 و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی
در قالب های:
👨‍🎓 آموزشی
🏕اردویی، بازدیدی، تفریحی
⚽️ورزشی
🏳هیئت و مراسمات
📚کتاب خوانی
🎭فعالیت در منزل و...

👈شماره های روابط عمومی:
☎️۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
📞۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
👋ساعت تماس ۱۶تا۲۰

🆔️@jkhatam
🆔️@khatamolosia
2 ماه پیش
📌پذیرش طرح تربیت نخبگان
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

🔸️جذب ورودی: پایه سوم دبستان
🔹️جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

🎯 برنامه های تربیتی هدفمند
😇 و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی
در قالب های:
👨‍🎓 آموزشی
🏕اردویی، بازدیدی، تفریحی
⚽️ورزشی
🏳هیئت و مراسمات
📚کتاب خوانی
🎭فعالیت در منزل و...

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)

👈شماره های روابط عمومی:
☎️۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
📞۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
👋ساعت تماس ۱۶تا۲۰

🆔️@jkhatam
🆔️@khatamolosia
3 ماه پیش
📽کلیپ معرفی #مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیا

👈دانش پژوهان مجموعه، خاتم را به شما معرفی می کنند...

🧭جهت آشنایی با مجموعه و شرکت در آزمون ورودی:

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)
شماره های روابط عمومی:
☎️۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
📞۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
ساعت تماس ۱۶تا۲۰

🆔️@jkhatam
🆔️@khatamolosia
4 ماه پیش
📌پذیرش طرح تربیت نخبگان
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

جذب ورودی: پایه سوم دبستان
جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

برنامه های تربیتی هدفمند و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی در قالب های آموزشی، اردویی، بازدیدی، تفریحی، ورزشی، هیئت و مراسمات، کتاب خوانی، فعالیت در منزل و...

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)
شماره های روابط عمومی:
☎️۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
📞۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
ساعت تماس ۱۶تا۲۰

🆔️@jkhatam
🆔️@khatamolosia
4 ماه پیش
فیلم آشنایی مختصر با مرکز تربیتی خاتم الاوصیا
طرح تربیتی مقطع دبستان
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام به کانال این مجموعه به آدرس زیر در پیام رسان سروش بپیوندید
@jkhatam
@khatamolosia
1 سال پیش
فیلم آشنایی مختصر با مرکز تربیتی خاتم الاوصیا
طرح تربیتی مقطع متوسطه
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه ثبت نام به کانال این مجموعه به آدرس زیر در پیام رسان سروش بپیوندید
@jkhatam
@khatamolosia
1 سال پیش
📌پذیرش طرح تربیت نخبگان
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

جذب ورودی: پایه سوم دبستان
جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

برنامه های تربیتی هدفمند و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی در قالب های آموزشی، اردویی، بازدیدی، تفریحی، ورزشی، هیئت و مراسمات، کتاب خوانی، فعالیت در منزل و...

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)
@jkhatam
@khatamolosia
۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
شماره روابط عمومی ۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
ساعت تماس ۱۶تا۲۰
1 سال پیش
📌پذیرش طرح تربیت نخبگان
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

جذب ورودی: پایه سوم دبستان
جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

برنامه های تربیتی هدفمند و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی در قالب های آموزشی، اردویی، بازدیدی، تفریحی، ورزشی، هیئت و مراسمات، کتاب خوانی، فعالیت در منزل و...

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)
@jkhatam
@khatamolosia
۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
شماره روابط عمومی ۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
ساعت تماس ۱۶تا۲۰
1 سال پیش
#گزارش_تصویری
اردوی تربیتی تابستان ۱۳۹۸

سه اردوی مختلف برای سه مقطع سنی مختلف از دانش آموزان

#خلاقیت
#همکاری
#سبک_زندگی

@jkhatam
1 سال پیش
📌پذیرش طرح تربیت نخبگان
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

جذب ورودی: پایه سوم دبستان
جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

برنامه های تربیتی هدفمند و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی در قالب های آموزشی، اردویی، بازدیدی، تفریحی، ورزشی، هیئت و مراسمات، کتاب خوانی، فعالیت در منزل و...

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)
@jkhatam
@khatamolosia
۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
شماره روابط عمومی ۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
ساعت تماس ۱۶تا۲۰
1 سال پیش
📌پذیرش طرح تربیت نخبگان
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء

#جذب ورودی: پایه سوم دبستان
جذب میان دوره: پایه چهارم تا نهم

برنامه های تربیتی هدفمند و سیستمی مبتنی بر تربیت اسلامی در قالب های آموزشی، اردویی، بازدیدی، تفریحی، ورزشی، هیئت و مراسمات، کتاب خوانی، فعالیت در منزل و...

ارسال نام و نام خانوادگی+مقطع سنی+نام مدرسه+تلفن منزل به سامانه پیامکی مجموعه(۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲)

@jkhatam
@khatamolosia
۰۳۱۳۲۶۵۷۰۷۲
شماره روابط عمومی ۰۹۳۰۳۶۳۱۹۸۲
ساعت تماس ۱۶تا۲۰
1 سال پیش
نظام نامه ی تعلیم و تربیت نوجوان مرکز تربیتی خاتم الاوصیا.pdf
#نظام_نامه_ی_تربیتی
دوره ی ابتدایی+دوره متوسطه
#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیا
ویرایش دی ۹۷
@jkhatam
2 سال پیش
امام خامنه ای:
شناسایی و جذب استعدادها در زمان خود،هدایت صحیح این ها،به کار گرفتن اینها،سازماندهی معنوی صحیح در زمینه ی نخبگی صورت بگیرد که هم انجام شدنی است و هم انشاءالله اراده اش وجود دارد.

آدرس کانال رسمی مرکز تربیتی خاتم الاوصیا(در پیام‌رسان سروش و تلگرام):
@khatamolosia
2 سال پیش
#اردوی_سواد_مالی

بازی تأمین نیاز
طراحی اسکناس
درآمدزایی تولیدی ( دوخت )
مخارج (تهیه مواد اولیه و پخت غذا)
معاملات اقتصادی
تشکیل اداره کار
تشکیل بانک
اداره کار
کلیپ های معیشت اسلامی
سخنرانی های بینش مالی اسلامی

#مرکز_تربیتی_خاتم_الاوصیاء
@khatamolosia
2 سال پیش
دریافت سروش پلاس