خانمای گل دقت کنین چنگال باید نازک باشه تا راحت تابخوره .
یا سیم گلسازی شماره 7یا 8 رو چند لایه استقاده کنین.
3 سال پیش
با نام خدای مهربون آموزش فنجون آبشاری رو شروع میکنیم.

خوشحالم از اینکه همراه من هستید .
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
وسایل لازم
فنجان چینی
پیشدست چینی
چنگال یا سیم خیلی کلفت
چسب حرارتی (ترجیحا بزرگ باشه )
چسب زرد مخصوص حرارتی
گل فومی یا هر گل دیگه ای .
میشه گل کریستال هم باشه
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
نکاتی که لازمه بهتون بگم.
پیشدست و فنجون حتما چینی باشه. جنس روحی و سبک مناسب اینکار نیست.
3 سال پیش
دریافت سروش پلاس