کلاه دومیل پیچ_الماسی

مبنای کار ۱۴دانه هست،
رج یک.*۴تا رو،۶تازیر،۴تارو* تکرار داخل ستاره
رج های زوج دانه های رو روبافته میشن،دانه زیر هم زیر
رج سه.*۴تارو،پیچ سه تایی به چپ ،۴تارو*تکرارتکرار
رج پنج.*دوتارو،سه تا دونه رو تومیل کمکی پشت بافت نگهمیداریم،دوتا دونه بعد رو رو میبافیم،و بعد سه تا دونه رو زیر میبافیم،برای بعدی سه تا دونه در میل کمکی روی بافت،اول ددوتا رو میبتفیم و بعد سه تا دونه رو زیر میبافیم،بعد هم دوتا رو*بدین ترتیت ما سه تا دونه رو به راست و چپ جابجا کردیم و داریم لوزی تشکیل میدیم،
رج هفت.*سه تا دونه زیر روی دوتا دونه رو پیچ میخوره‌ به راست،بعد چهارتا رو،بعد سه تا دونه زیر روی دوتا دونه رو پیچ میخوره به چپ،*تکرار
رج نه،سه تازیر،هشت تا رو*یه پیچ سه تایی به چپ،هشت تا رو*تکرار ستاره،در انتها سه تا دونه زیر
رج یازده،دونه های زیر زیر ،و دونه های رو رو بافته میشن
رج سیزده،سه تازیر،هشت تا رو،*پیچ سه تایی به چپ،هشت رو،*تکرار ستاره سه دانه اخر زیر،در اینجا پیچها جابجا میشن در رواقع
رج پانزده.*سه تا زیر روی دوتا دونه رو به سمت راست ،چهارتا رو،سه تازیر روی دوتا دونه رو به سمت چپ*تکرار ستاره
رج هفده.*دوتا رو،مثل بالا سه تا روی دوتا به راست،بعد سه تا روی دآتا به چپ،دوتارو،*تکرار ستاره
رج نوزده.*چهار تا رو،پیچ سه تایی به چپ،چهارتا رو*تکرار ستاره
رج ۲۰هم همه دانه های زیر زیر،دانه های رو هم رو،
تکرار رج یک تا بيست هست
3 سال پیش
چنگال به این شکل لا بدید.
3 سال پیش
خانمای گل دقت کنین چنگال باید نازک باشه تا راحت تابخوره .
یا سیم گلسازی شماره 7یا 8 رو چند لایه استقاده کنین.
3 سال پیش
با نام خدای مهربون آموزش فنجون آبشاری رو شروع میکنیم.

خوشحالم از اینکه همراه من هستید .
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
وسایل لازم
فنجان چینی
پیشدست چینی
چنگال یا سیم خیلی کلفت
چسب حرارتی (ترجیحا بزرگ باشه )
چسب زرد مخصوص حرارتی
گل فومی یا هر گل دیگه ای .
میشه گل کریستال هم باشه
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
نکاتی که لازمه بهتون بگم.
پیشدست و فنجون حتما چینی باشه. جنس روحی و سبک مناسب اینکار نیست.
3 سال پیش
دریافت سروش پلاس