استاد علی صفایی حائری

معرفی اندیشه و شخصیت استاد علی صفایی حائری(عین.صاد)
www.einsad.ir
ادمین:
@ad_einsad

✅ گروه چشمه جاری: گفت و گو پیرامون اندیشه و شخصیت استاد علی صفایی حائری

🔗 https://sapp.ir/joingroup/tpSAYMFi4CPgcrZaWk5Rj1Be


🔰چه کسی در درونت حکومت دارد ؟

🔷🔹 ولايت يعنى تنها على را حاكم گرفتن
و تنها او را دوست داشتن
و اين ولايت و سرپرستى است
كه معاويه و احمد حنبل و جرج جرداق و و و
از آن بهره‏اى ندارند،
كه حاكم در درون آنها و محرك در وجود آنها
امر على و دستور على نيست؛
كه هواها و حرف‏ ها و جلوه‏ ها در آنها حكومت دارند.

🔹 معاويه گر چه على را دوست دارد،
ولى سلطنت را بيشتر از على ‏خواهان است
و دوستدار آن است.

🔹و احمد حنبل گر چه براى على شعر مى ‏سرايد
اما حكومت ديگرى را به عهده دارد.
و جرج جرداق گر چه از على مى‏ نويسد،
اما براى على نمى ‏نويسد؛
كه محركى ديگر دارد و عاطفه ‏اى فقط او را به چرخ انداخته است.

🔹اما مالك؟
اين مالك است كه ولايت على را به عهده دارد
و اين بار گران را به آسانى مى‏ كشد.

🔹مالك چند سال براى نابودى معاويه رنج كشيده
و كوشش كرده است.
خويش و فاميل و قبيله‏ اش را به خون كشيده،
شب‏ها و روزها را بر روى لبه‏ ى تيغ و سرِ نيزه‏ ها گذرانده
و شمشير زده و شمشير زده
تا اين كه لشگر شام را عقب رانده و معاويه را به حركت وادار كرده
و در بيرون از خيمه آماده ‏ى فرار نموده،
هان چيزى نمانده تا اين بت بزرگ بشكند
و اين طاغوت سركش بميرد
و يا فرارى شود و مالك به هدف نهايى،
به پيروزى محبوب دست بيابد
و در ميان قومش و در ميان تمام مردم به بزرگى معرفى شود
و بر رقيب خودش، اشعث و بر قبيله‏ى رقيبش، كِنده، پيروز شود.

🔹 درست در اين هنگام، در اين هنگام، على او را مي خواند،
على او را مى‏ طلبد. على مى‏ گويد كه برگرد.
و اين از مرگ سخت‏ تر و اين از مرگ جانكاه ‏تر است.

🔶🔸 مخالفت يك هوى، مخالفت يك هوس،
مخالفت با يك حرف و گذشتن از حرف‏ هاى خلق،
مخالفت با يك جلوه از جلوه ‏هاى دنيا ما را مى ‏شكند،
ما را از پاى در مى‏آورد.
ما از راه حق با يك حرف با يك فحش با يك پشيز باز مى‏ گرديم

🔸 و اما مالك؟ و اما مالك؟
او از تمام هواهاى چند ساله و تمام حرف ‏هاى تمام مردها و زن ‏هاى عرب
و از زمزمه ‏ى خفيف زبان ‏ها بر سر راه مردان فاتح
و از نگاه‏ هاى شيفته‏ ى سرداران پيروز
و از تمام جلوه‏ هاى دنيا،
از اين همه مى‏ گذرد و باز مى‏ گردد
و به على اين سرپرست آگاه ملحق مى‏شود.

🔸 چرا؟ چون در درون مالك،
ديگر هواها و غريزه‏ ها حرف‏ ها و زمزمه ‏هاى زن‏ هاى عرب
جلوه‏ هاى پررنگ و برق دنيا حاكم نيست،

🔸 اينها كوچكتر از اين هستند
كه در روح بزرگ مالك موجى و حركتى ايجاد كنند...

🔸 او به ولايت رسيده و از نعمت ولايت برخوردار است.
نشستن و ايستادن و آمدن و رفتن و دوست داشتن و دشمن داشتن او همه از سمت‏
ولىّ كنترل مى‏شود؛
نه از طرف هواها و حرف ‏ها و جلوه ‏ها.

🔸 مالك اين را يافته كه على اين مرد آزاد از غير حق و اين انسان آگاه حق،
بيش از مالك به مالك علاقه دارد
و بيش از مالك از مصالح و منافع مالك آگاهى دارد
و بيشتر از مالك به منافع او مى‏ انديشد
و بهتر به منافع او مى‏ انديشد؛

🔸 پس ديگر جاى درنگ نيست
و جاى سركشى نيست؛
كه سركشى‏ ها حماقت‏ هاى زيان آورى بيش نيستند.
جاى تسليم است و اطاعت و پيروى و تشيع و دنباله روى.

📝 استاد علی صفایی حائری (عین.صاد)
📚 کتاب غدیر،صفحه 14

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
21 ساعت پیش
🔰 در وجودت چه کسی حکومت دارد؟

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
21 ساعت پیش
🎞 غدیر یک قطعه ی تاریخی نیست ...

◀️ استاد علی صفایی حائری

#ویژه_غدیر

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
2 روز پیش
🔰 بالاتر از امنیت و رفاه و عدالت

◀️ انسان يعنى همين،
يعنى در سطح وظيفه زندگى كردن،

◀️ چون اين حيوان است
كه تمام مسايلش با غرائزش حل و فصل مى‏ شود،
حتى امنيت و رفاه و نظم و عدالت را با غريزه تأمين مى ‏كند.

◀️ آن نظم و رفاه و عدالتى كه در كندو حاكم است
هنوز در جامعه ‏ى انسانى در شكل‏ هاى مختلف كمونيستى
و سرمايه داريش، حكومت نكرده و نمى‏ كند،
مگر هنگامى كه بشر از اسارت ‏ها از ظلمات از هواها و حرف‏ ها و جلوه ‏ها آزاد شود
و به عظمتى دست يابد كه اين حقارت ‏ها او را در خود نگيرند.
و مگر هنگامى كه بشر انسان شود.

◀️ و در اين حد، عدالت كه هيچ،
حتى انفاق و ايثار هم، رخ مى ‏نمايد و آشكار مى ‏شود.
و اين است كه، آنهايى كه بيشتر از رفاه و بالاتر از عدالت و آزادى را مى ‏خواهند،
بايد به غدير رو بياورند و از اين جام سيراب شوند.

📝 استاد علی صفایی حائری (عین.صاد)
📚 کتاب غدیر،صفحه 22

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
2 روز پیش
🔰 بالاتر از امنیت و رفاه و عدالت

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
2 روز پیش
🔻 به دلیل استقبال شما مخاطبین گرامی تمامی ۱۰۰۰ نسخه #کتاب_غدیر در کمتر از ۳ روز به اتمام رسید.

🔳 ان شاالله بزودی کتاب تجدید چاپ شده و در سایت دردسترس قرار خواهد گرفت.
2 روز پیش
⌛ فردا آخرین مهلت استفاده از تخفیف ویژه دهه ولایت می باشد.
جهت استفاده از تخفیف ویژه به سایت زیر مراجعه بفرمایید.

🛒 www.zekraa.ir
3 روز پیش
🔰 هدف ولایت

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
3 روز پیش
🔰 هدف ولایت

🔷🔹 اين كافى نيست كه انسان‏ هاى مرفهى بسازيم،
بلكه بايد براى آنها جهتى و راهى را در نظر بگيريم
كه آنها پس از رفاه و تكامل استعدادها در آن راه بيفتند
و آن جهت را انتخاب كنند.

🔹 اين رهبرى و سرپرستى بالاتر از امنيت و پاسدارى
و بالاتر از رفاه و پرستارى، هدف دارد.

🔹 اين رهبرى در زمينه‏ى آزادى
و با هدف آموزگارى و شكوفا كردن استعدادهاى انسان
و با هدف تشكيل جامعه انسانى
براساس قسط همراه است

🔹كه على مى‏ گفت:
لَيْسَ أَمْرى و أَمْرُكُمْ واحداً انّى أُريدُكُمْ للّه و أَنْتُمْ تُريدُونَنى لأَنْفُسِكُمْ.

🔹هدف من و شما يكى نيست.
من شما را نه براى خودم و نه براى‏
خودتان، كه براى حق مى ‏خواهم،
در حالى كه شما مرا به خاطر خويشتن و منافع خود خواستاريد.

🔹شما مى‏ بينيد من مثل عثمان نيستم
كه شما را بچاپم،
به اين خاطر به من روى آورديد،

🔹اما من شما را نه براى خودم مي خواهم و نه براى رفاه خودتان،
كه براى حق مى‏ خواهم.

🔷🔹اين كافى نيست كه انسان‏ هاى مرفهى بسازيم،
بلكه بايد براى آنها جهتى و راهى را در نظر بگيريم
كه آنها پس از رفاه و تكامل استعدادها در آن راه بيفتند
و آن جهت را انتخاب كنند.

📝 استاد علی صفایی حائری (عین.صاد)
📚 کتاب غدیر،صفحه ۲۵

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
3 روز پیش
🔰 ولایت ادامه ی توحید

🔷🔹 و اين ولايت، ادامه ‏ى ولايت حق است
و دنباله ‏ى توحيد،
آن هم توحيدى در سه بعد؛
در درون و در هستى و در جامعه؛

🔹 كه توحيد در درون انسان،
هواها و حرف‏ ها و جلوه ‏ها را مى ‏شكند؛
هواهاى دل و حرف ‏هاى خلق و جلوه ‏هاى دنيا را.

🔹 و در جامعه طاغوت ‏ها را كنار مى‏ ريزد

🔹 و در هستى خدايان و بت‏ ها را.

🔹 در اين حد، موحد، جز خدا كسى را حاكم نمى‏ گيرد.

🔹 جز وظيفه چيزى او را حركت نمى‏ دهد.
هيچ قدرت و ثروت و جلوه ‏اى در روح او موجى نمى ‏آورد و هيچ دستورى او را از جا نمى‏ كَنَد.
جز دستور حق و امرِ اللّه،
از هر زبانى كه اين دستور برخيزد و از هر راهى كه اين امر برسد.

🔹 و هنگامى كه روحى به آزادى رسيد
و جز امر حق امرى نداشت و جز خواست او خواهشى نداشت،
اين روح به ولايت مى ‏رسد
و به سرپرستى مى‏ رسد
و دستور او و حتى نگاه او
در دل‏ هاى موحد عاشق،
حركت مى ‏آفريند.

🔹 و اين است كه رسول به ولايت رسيد و به اولويت رسيد؛ كه
النَّبىُ أَوْلى‏ بِالمُؤمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

🔹 و اين است كه على به ولايت مى ‏رسد؛ كه:
مَنْ كُنْتُ مَولاه فَهذا عَلىٌّ مَولاه.

🔹 اين هم پس از آن جمله ‏ى استفهامى و اقرارى
أَلَسْتُ أَوْلى‏ بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟

🔹 و اين است كه پيشوايان ديگر به ولايت مى‏ رسند؛
كه به عصمت و آزادى و آگاهى رسيده بودند.
اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.
و اين معناى ولايت است

📝 استاد علی صفایی حائری (عین.صاد)
📚 کتاب غدیر، صفحه 12

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
4 روز پیش
🔰 ولایت ادامه ی توحید

▶️ @einsad

🔻فروشگاه اینترنتی لیله القدر
(خرید اینترنتی کتابهای استاد صفایی حائری) :
🛒 www.zekraa.ir

🔲 پاسخ به سوالات کاربران :
🗨 @ad_einsad
4 روز پیش
🎙 نگرش شیعه به ولایت

◀️ استاد علی صفایی حائری

#پادکست_ویژه_دهه_ولایت


▶️ @einsad
🛒 www.zekraa.ir
▶️https://instagram.com/ali.safaeihaeri
4 روز پیش
🔺تجدید چاپ #کتاب_غدیر
جهت خرید به سایت زیر مراجعه کنید.

www.zekraa.ir

🔴 برای سفارش کتاب در تعداد زیاد با شماره زیر تماس بگیرید.
09127461022
5 روز پیش
🔰 ولايت چيست؟

🔶🔸اين ولايت، بالاتر از محبت و دوستى و عشق است؛

🔸 كه عشق على در دل دشمنان او هم خانه داشت.

🔸 آنها كه شكوه و وقار كوه و زيبايى دشت و عظمت كوير و دريا و جلوه‏ى طلوع و غروب، اسيرشان مى‏ كند و چشمشان را مى‏ گيرد
و دلشان را به بند مى‏ كشد، چگونه مى‏ شود شكوه و عظمت آن روح بزرگتر از كوه،
زيبايى و گستردگى آن قلب وسيع‏تر از هستى
و عظمت و ناپيدايى آن سينه‏ ى ناپيداتر از كوير و عميق‏تر از دريا
و جلوه‏ ى آن طلوع بى غروب،
چشم و دل و عشق و احساسشان را پر نكند.
🔸هر كس با هر مشربى و عقيده‏ اى، مى‏ تواند دوستدار على باشد.

🔸 در على، علم و عشق،
تدبير و شمشير،
حريت و عبوديت،
نجواى دل و آتش سخن،
زمزمه‏ى شب و فرياد روز،
قدرت و عزت و تواضع و ذلت،
نرمش و آشنايى و خشونت و پايدارى،

🔸 در على اين همه هست و اين همه بخاطر حق است و براى اوست و اين است كه همه‏ ى او دوست داشتنى است و حتى دشمنش در دل شيفته‏ ى اوست و مخالفش در پنهان شيداى او.

🔸 ولايت على، نه على را دوست داشتن كه فقط على را دوست داشتن است.

🔸ولايت على، على را سرپرست گرفتن و از هواها و حرف‏ ها و جلوه‏ ها بريدن است.

📝 استاد علی صفایی حائری
📚 کتاب غدیر ، صفحه ۱۱

▶️ @einsad
🛒 www.zekraa.ir
▶️https://instagram.com/ali.safaeihaeri
5 روز پیش
🔰 ولایت چیست

▶️ @einsad
🛒 www.zekraa.ir
▶️https://instagram.com/ali.safaeihaeri
5 روز پیش

⚫️ با توجه به اینکه امشب لیله الدفن حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ علیرضا صفایی حائری (رحمه الله) می باشد.
لذا از عموم مومنین و مومنات تقاضا داریم برای ایشان نمازی را که در روایات توصیه شده است در اولین شب خاکسپاری برای میت خوانده شود را بجا آورند.

◼️طریقه بجا آوردن نماز لیله الدفن:

▪️دو ركعت است،
در ركعت اوّل حمد و آيه الكرسي
و در ركعت دوم حمد و ده مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ في لَيْلَهِ الْقَدْرِ

▪️و چون سلام دهد بگويد:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلَي قَبْرِ علیرضا بن عباس
6 روز پیش
⚫️ انا لله و انا الیه راجعون

◾️ روح پاک و ملکوتی مجاهد و مهاجر فی الله، حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ علیرضا صفایی حائری به دیار باقی شتافت.

◾️ به دلیل حضور در ایام همه گیری ویروس کرونا، مراسمات آن عزیز سفر کرده به وقتی مناسب، موکول می‌گردد.

▪️مراسم خاکسپاری متعاقبا اعلام می‌گردد.
1 هفته پیش
🔰 فلسفه قربانی

🔶🔸 اينجاست كه اگر بخواهى به آرزوها پا بدهى و نرمى كنى،
تو را مى ‏برند.
و اين است كه بايد قربانى كنى. بايد اين آرزوها را قطع و رمى كنى.

🔸 آرزوى ابراهيم داشتن پسر است و به ابراهيم امر مى‏ شود كه آن را بكش!!

🔸 و همين نكته‏ ىِ بودنِ منى‏ بعد از مشعر الحرام است.

🔸 اينجاست كه بايد در اين‏ سرزمين آگاهىِ بر حريم ‏ها و حدودها، آماده شد
و سنگ و مهمات جمع كرد و مهيا شد
تا آرزوها را رجم و رمى كرد.

🔸 و همان طور كه شيطان كارش را با وسوسه ‏ها شروع مى ‏كند،
انسان هم بايد آماده شود؛

🔸 كه وقتى به اصول توجه كردى و اسلام آوردى
و به اعمالت جهت دادى، آنگاه شيطان زير درختت ريشه مى‏ كند.

🔸 شيطان تا بتواند ريشه ‏ها را مى ‏خشكاند،
اگر نتوانست در نماز خدشه مى ‏كند و ستون‏ ها را صدمه مى‏ زند
و اگر نتوانست شاخه ‏ها را قطع مى ‏كند،

🔸 اگر در اين مرحله هم موفق نشد
آنگاه كه ميوه‏ ها چيده شد آنها را لك دار مى‏ كند
و اگر نتوانست بر آنها خاك مى‏ ريزد.
او بى ‏كار نمى ‏نشيند و تا بتواند كارى مى‏ كند،
گردى مى‏ پاشد، طوفانى به پا مى ‏كند.

🔸 او اميد دارد كه كارش نتيجه بدهد؛ كه:
«ثُمَّ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ أَساؤا السُّوآى‏ انْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ ...».

🔸 چرا كه شيطان اين را تجربه كرده كه سياهى و چركى زياد،
رفته رفته اصول را هم از بين مى‏ برد.
انسان وقتى به گناهان كوچك بى ‏توجه شد،
اين كوچك‏ ها او را به گندها مى‏ كشاند ...

📝 استاد علی صفایی حائری
📚 کتاب حقیقت حج صفحه ۲۲


▶️ @einsad
🛒 www.zekraa.ir
▶️https://instagram.com/ali.safaeihaeri
1 هفته پیش
🔰 فلسفه قربانی

▶️ @einsad
🛒 www.zekraa.ir
▶️https://instagram.com/ali.safaeihaeri
1 هفته پیش
🎊 20% تخفیف ویژه کلیه کتب استاد صفایی حائری

◀️ جهت استفاده از تخفیف ویژه به سایت
www.zekraa.ir
مراجعه بفرمایید.

🔴 مهلت استفاده از بسته تخفیفی تا ۱۶ مرداد می باشد .

🆔 @einsad
1 هفته پیش
🔵صوت کامل سخنرانی استاد علی صفائی حائری(عین.صاد)

✅ شرح #دعای_عرفه

🌿 @einsad
1 هفته پیش
🎞 عرفه

#موشن
#ویژه_عرفه


▶️ @einsad
🛒 www.zekraa.ir
🌐www.einsad.ir
1 هفته پیش
🎊 20% تخفیف ویژه کلیه کتب استاد صفایی حائری

◀️ جهت استفاده از تخفیف ویژه به سایت
www.zekraa.ir
مراجعه بفرمایید.

🔴 مهلت استفاده از بسته تخفیفی تا ۱۶ مرداد می باشد .

🆔 @einsad
1 هفته پیش
دریافت سروش پلاس