〖ࢱࢱࢱࢱ‌³¹³👩🏻‍🎓〗

وخدایی‌که‌هرچه‌داریم‌ازاوست:)
امیدداشتن‌خوبه‌ولی‌امیدت‌به‌خداباشه🌱'!
رازموفقیت‌توکل‌به خدا^^
خلاصه‌درساتودرست‌بخون‌مومن‌جان🙇🏻‍♀🌸
ࢱࢱࢱࢱࢱ🍓↓
@kafedokhtrone
#اولین‌وآخرین‌چنل‌انگیزشۍ‌درسی💯'
#لطفا‌هشتگا‌کپی‌نشن💜🌱


1 روز پیش
چیشد دلت خواست
نگران نباش دل منم خواست
کلا باید بخوایم😂😹
1 روز پیش
اینم شیرینی😂🍓🌱
1 روز پیش
عیدتون مباررررک✌🏼🌱
1 روز پیش
شبتون‌ در پناه حق🌌🌱((:
1 روز پیش
|#وراء|

✍🏻#پادکست
حتما‌گوش‌کنید😌💛
بزرگ‌فکرکن‌ولی‌کوچیک‌شروع‌کن🌱 . .!
@ddkovhf4
1 روز پیش
•💜🌱•
「رویای‌تو،تاریخ‌انقضانداره..
یه‌نفس‌عمیق‌بکش‌ودوباره‌شروع‌کن^•^」
1 روز پیش
•👸🏻🍓•
❪ دنیا به دختری که قراره، تو بشی
خیلی احتیاج داره!
پس زود باش˘.˘ ❫
@ddkovhf4
1 روز پیش
𖧧درسرزمین‌ناامیدی‌زندگی‌نکنید!
خدا‌در‌سرزمین‌امید‌منتظر‌‌شماست..🧡🌱✋🏿𖧧
1 روز پیش
نیگا بچم ژاپنی که سخته اینهمه نوشت
اونوقت ماحال نداریم دوکلمه فارسیشو بنویسیم😂💔
1 روز پیش
روی‌قولی‌که‌به‌خودت‌
دادی‌بمون!
بهترین‌لوکیشین
‌اونجاست . .💛😌
#ویدیو‌درسی📖
@ddkovhf4
1 روز پیش
••ا
دختر‌در‌من‌با‌کوله‌باری‌از‌امید؛
قول‌رسیدن‌به‌ارزو‌هایش‌داده‌است..🧕🏻💜
••ا
1 روز پیش
4_5924790170879527502.pdf
📖🧡#pdfکتاب
🔍🕵🏻‍♀••رازخانم‌مارپل
✍🏻آگاتا کریستی
@ddkovhf4
1 روز پیش
••گیاه‌باش‌درتفکر
نورراجست‌جوکن💜🌱✨ᵕᴗᵕ
1 روز پیش
❚ از همون جایی که شکستی
شروع به رشد کن!🌱🍓 ..❚
1 روز پیش
1 روز پیش
خیلی خوشحالم که ممبرای پرانرژی مثل شما دارم😁
انشاءالله همیشه همینطوری باشین خب؟🌱
2 روز پیش
دریافت سروش پلاس