هیئت دارالشهدا

پنج شنبه شب هاحسینیه گلزار شهدا چهارصددستگاه (کرج)


« هیئت دارالشهدا »

در چهلمین روز شهادت سردار سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
سید مهدی اثاری

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه دوازدهم تاریخ امام رضا علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
سید مهدی اثاری

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه یازدهم تاریخ امام کاظم علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه دهم تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها

مداح:
کربلایی محمد جواد باقری

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
سید مهدی اثاری

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه نهم تاریخ امام صادق علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه هشتم تاریخ امام باقر علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

شب اخر ویژه برنامه ایام فاطمیه

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ مجتبی ایمانی

مداح:
کربلایی محمدجواد کریمی

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

ویژه برنامه ایام فاطمیه

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ مجتبی ایمانی

مداح:
کربلایی جواد خلیق

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

ویژه برنامه ایام فاطمیه

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
سید مهدی اثاری

سخنران:
شیخ مجتبی ایمانی

مداح:
کربلایی مهدی عبادی

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه هفتم تاریخ امام سجاد علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

ویژه برنامه گرامیداشت نه دی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
حاج حسین امیدیان

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه ششم تاریخ امام حسین علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه پنجم تاریخ امام حسن علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا »

ویژه برنامه ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
حاج محمود دهقان

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه چهارم تاریخ امام حسن عسکری علیه السلام

مدیحه سرایی:
کربلایی مهدی عبادی

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
« هیئت دارالشهدا»

در جوار 139 شاهد آسمانی

مناجات:
اقا سید مهدی اثاری

سخنران:
شیخ رسول بابایی
موضوع منبر:
گذری بر تاریخ چهارده معصوم
جلسه سوم حضرت علی علیه السلام

امشب
ساعت20:30

حسینیه گلزار شهدای چهارصد دستگاه
1 سال پیش
1 سال پیش
دریافت سروش پلاس