بیانیه «جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف»

امضای بیانیه: https://survey.porsline.ir/s/4eyg72D/


1027. محمدحسین قیصریه. کارشناسی. 1397. مهندسی کامپیوتر
6 ماه پیش
1026. رسول جلیلی. کارشناسی ارشد. 1366. مهندسی کامپیوتر
6 ماه پیش
1025. فرزانه روحاني مشهدي. کارشناسی. 1374. مهندسي صنايع
6 ماه پیش
1024. فرزانه روحاني مشهدي. کارشناسی. 1374. مهندسي صنايع
6 ماه پیش
1023. مصطفی متقی. کارشناسی ارشد. 1398. اقتصاد
7 ماه پیش
1022. زهرا ساسان نیا. کارشناسی ارشد. 1393. مهندسی برق
7 ماه پیش
1021. فاطمه بهره مند. کارشناسی. 1386. ریاضی نظری
7 ماه پیش
1020. سجاد ولایی. کارشناسی. 1397. ریاضی
7 ماه پیش
1019. امیرمحمد ایمانی. کارشناسی. 1398. مهندسی کامپیوتر
7 ماه پیش
1018. سید حسین طباطبائی علوی. کارشناسی ارشد. 1393. زبانشناسی رایانشی
7 ماه پیش
دریافت سروش پلاس