مدافعان ارزش🍁

این کانال سعے دارد ارزش و انسانیت را در سایه‌ی اسلام یاد آور شود.
_مطلب‌ و دلنوشته مذهبی💗💗
_تصاویر و عکس نوشته
_خاطرات شهدا
_فیلم و کیلیپ
_محفل
_مسابقه
_معرفی کتاب های ناب
_داستان های زیبا
در کانالمون☝

کانال پیشنهادی ما: sapp.ir/tlooeiman


1_468676448.pdf
#کتاب
آنگاه که هدایت شدم🌹
حتماً بخونید🌼
@ba_efaf
2 ساعت پیش
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💙
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم🧡
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💛
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💜
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💚
تقدیم به روح پاک شهید عزیز شهید عباس دانشگر🌹
3 ساعت پیش
امروز نوبت شهید عباس دانشگر هست🌹
انشاءالله قبول کنند و مارو به عنوان رفیق گناهکار و زمینی‌شون بپذیرند♥
3 ساعت پیش
قبل از شروع فعالیت طبق برنامه حداقل پنج صلوات به رفیق شهیدمون هدیه می‌کنیم و گام چهارم رفاقت با شهید رو برمی‌داریم🌹
3 ساعت پیش
السلام علیک یا رقیه بنت الحسین...🖤💔
3 ساعت پیش
سلام روز خوش🌼
برنامه فعالیت امروز👇🏻👇🏻👇🏻
فایل کتاب📔😍
مداحی🎙🥺
محفل📜🧐
خاطره شهید📄🌷
و...🤔😮
با ما همراه باشید🌹
3 ساعت پیش
در زمان اشغال خرمشهر❗️

عراقی ها بر روی دیواری نوشته بودند:«جئنا لنبقی!!
"آمدیم تا بمانیم"»😏‼️

پس از آزادی خرمشهر♥️

#شهید_بهروزمرادی
زیر آن نوشت: «آمدیم نبودید» :)😄

شهدا را یاد کنیم با صلوات
••●❥🍃🌸✦🌸🍃❥●••
#ناب_نوشته
#شهید
@ba_efaf
1 روز پیش
#کلیپ
@ba_efaf
1 روز پیش
ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ :« ﺩﻭ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺴﺮ . ﺑﻪﺩﻟﯿﻞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺯﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ، ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻦ ﮐﺪﻭﻡ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻝ ﮐﯿﻪ ؛ﺑﻌﺪ ﺑﻪآﺯﻣﺎﯾﺶ DNA ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﺩﯼ ﺍﻥﺍﯼ ﻫﺮﺩﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻥ ﮐﺪﻭﻡ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻝ ﮐﺪﻭﻡ ﺯﻧﻪ . ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺣﻞﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﻧﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺯ ﻫﺮﺩﻭ ﺯﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺷﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭ ﻣﻐﺬﯼ ﺷﯿﺮ ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ، ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﻭﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﭼﻮﻥ ( ﻟﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆﺍﻻﻧﺜﯿﯿﻦ ) ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﺳﻬﻢ ﺩﻭ ﻣﻮﻧﺚ ﻫﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺮآﻥ . ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻮﺍﺩﺵ ﻧﺼﻒ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﺳﺖ.ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﺍﺯ ﻗﺮآﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ روز ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪ .
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ " ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و اله ﻭﺳﻠﻢ" ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :( ﺑﻠﻐﻮا ﻋﻨﯽ ﻭﻟﻮ ﺁﯾﻪ ) ((ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺁﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ))
ﭼﺮﺍ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻮﻟﮏ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟🐋🐳🐬🐟🐠
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ تنها ﻣﺎﻫﯿﺎﻥ "ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻠﺲ=پولک" ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ بسیار ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺒﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺒﺐ ﺳﻤﯽ ﺷﺪﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺩر ﻃﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ
ﻭ ...ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ .👏👏👏
به دينتان افتخار كنيد..
🎀 آیا دلیل تاکید
بر نماز صبح
را میدانید ؟ 🎀
با خواب غلظت خون بالا میرود
وهرچه به صبح نزدیک میشویم خون غلیظ تر میشود.📛
و درست لحظات نزدیک شدن به اذان به حداعلا می رسد
💥 حالا دانستید که چرا اکثر سکته ها ، سحر اتفاق میفتد؟ 💥
✨👈 کسانی که بیدار میشوند با وضو گرفتن قدری خون تنظیم میشود
و با خواندن نماز ، بدن کاملا بالانس شده و به حالت نرمال باز میگردد.
👏👏👏👏 👏👏
بیخود نیست میگوییم خدا از مادر هم مهربانتر است.💖💔
🌼ولله الحمد🌼
كسانيكه با يوگا و نرمش هاي آرامش بخش و انرژي درماني آشنايند ميدانند،
چاكراهها ، نقاط ورود و خروج انرژي به بدن هستند.
اگر دقت کرده باشید هنگام وضو گرفتن
تنها جایی که از پایین به بالا شسته میشود مسح پاست .☝
شما از نقطه ی انگشت شست پا دست خود را به سمت بالا میکشید
چرا ؟؟؟ ... ❓❓❓
تنها جاییکه انرژی مثبت به بدن برمیگردانید مسح پا میباشد.👣
در تمام مراحل وضو گرفتن با هفت چاکراه بدن سر و کار داریم.
در تمام مراحل از تمام چاکراهها به وسیله ی آب💦💧
که منبع پاکی و قداست است، انرژ ی های منفی بدن رو به سمت خارج دفع کرده
و در مرحله ی آخر وضو گرفتن انرژی مثبت رو وارد بدن ميكنيم.
🔶〰🎊🎊🎊〰🔶
💢🌿 پخش اين پيام ديني صدقه جاريه است.
التماس دعا
#محفل
@ba_efaf
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
1 روز پیش
#پروفایل
👇🏻👇🏻👇🏻
1 روز پیش
🎧قطعه یادت باشه
به یاد شهید #حمید_سیاهکالی_مرادی
🎤سید جلال میر عسگری
سالروز شهادت

معراج الشهدا
@merajoshohada
1 روز پیش
ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ می‌کند؟ 🥰
يكى ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎنى ﺩﺭﺷﺖ😍
ﺩﻭمى ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ🚶‍♀
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮستى ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ!👼🏻

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ
يكى ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ گران‌بها ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎلى ﻭ ﺳﺎﺩﻩ🍮🍷
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺁبى ﮔﻮﺍﺭﺍ!🌹🥀
ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌کنید؟💟

ﻫﻤگى ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎلى ﺭﺍ!🍮
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: می‌بینید؟! ﺯﻣﺎنى ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍن‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ بى ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ!♥

#داستان_کوتاه
@ba_efaf
1 روز پیش
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💙
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم🧡
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💛
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💜
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم💚
تقدیم به روح پاک شهید عزیز شهید حمید سیاهکالی مرادی🌹
1 روز پیش
امروز نوبت شهید مدافع حرم شهید حمید سیاهکالی مرادی هست🌹
انشاءالله قبول کنند و مارو به عنوان رفیق گناهکار و زمینی‌شون بپذیرند♥
1 روز پیش
قبل از شروع فعالیت طبق برنامه حداقل پنج صلوات به رفیق شهیدمون هدیه می‌کنیم و گام چهارم رفاقت با شهید رو برمی‌داریم🌹
1 روز پیش
سلام روزتون بخیر🌹
برنامه‌ی فعالیت امروز👇🏻👇🏻👇🏻
داستان کوتاه📗
پروفایل🌇
محفل📄
کلیپ🎬
با ما همراه باشید🌹
1 روز پیش
*هر #زائر_اربعین یک رسانه*

هر زائر اربعینی یک رسانه باشد. واقعا همه میتوانند از طریق فضای مجازی واقعیت های اربعین را منعکس کنند.
باید در قالب #فیلم_کوتاه (با تلفن همراه). #عکس. #گزارش کوتاه . وغیره یک #نهضت_رسانه_ای_اربعین ایجاد کرد.
صحنه های اربعین بی نظیر است. پیاده روی و مشارکت پیر وکودک در خدمت به زوار اربعین. #اطعام و مهمان نوازی. #ایثار واز خودگذشتگی. یک رنگ بودن غنی و فقیر واستاد وکارمند وکشاورز و پزشک ووو. احترام به همدیگر. اخلاق حسنه ورفتارهای نیک. اراده وهمت نوجوانان. وده ها مورد دیگر میتوان براحتی منعکس کرد.
از همه مهمتر حضور ده ها قومیت با رنگ ها و زبان های مختلف و برخورد محبت آمیز با همدیگر با محوريت عشق به #امام_حسين عليه السلام...
اين معجزه #اربعين باید به جهانیان منعکس شود...

حضرت #آیت‌_الله_خامنه‌_ای امروز در دیدار جمعی از #موکب‌_داران_عراقی فرمودند:
🔹این حرکت در گسترش معرفت به امام حسین نقش دارد. چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شده است.
🔹امروز احتیاج داریم که حسین‌بن‌علی را به دنیا بشناسانیم. منطق حسین (علیه‌السلام) منطق دفاع از حق، ایستادگی در برابر ظلم و طغیان در مقابل گمراهی و استکبار است.
🔹پیام امام حسین، پیام نجات دنیا است. حرکت عظیم اربعین، دارد این پیام را منتشر میکند و روزبه‌روز این حرکت باید تقویت شود.
🔸اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد.
#محفل
@ba_efaf
1 روز پیش
دریافت سروش پلاس