آوای معلم

مطالب درسی دوره ابتدایی


#بازی و #ریاضی #ششم_ابتدایی / 22 اردیبهشت
1 سال پیش
#فارسی و #نگارش #ششم_ابتدایی / 21 اردیبهشت
1 سال پیش
1 سال پیش
1 سال پیش
1 سال پیش
#علوم تجربی و تفکر #ششم_ابتدایی / 20 اردیبهشت
1 سال پیش
#فارسی و #نگارش #پنجم_ابتدایی / 23 اردیبهشت
1 سال پیش
1 سال پیش
1 سال پیش
1 سال پیش
1 سال پیش
#بازی و #ریاضی #اول_ابتدایی / 24 اردیبهشت
1 سال پیش
#فارسی و #نگارش #اول_ابتدایی / 23 اردیبهشت
1 سال پیش
نشانه های الفبای فارسی.zip
فایل فشرده صوتی نشانه های الفبای فارسی
اول ابتدایی
1 سال پیش
🎥تدریس فصل 13 علوم ششم
🌸درس سیزدهم : سالم بمانیم
1 سال پیش
🎥تدریس فصل 13 علوم
❇️ششم_ابتدایی
➕درس13 : سالم بمانیم
☑️قسمت3
💢علوم
👩🏻‍🏫 مدرس : ملیحه حشمتی
📊📈📉
1 سال پیش
🎥 تدریس فصل 13 علوم
❇️ششم_ابتدایی
➕درس13 : سالم بمانیم
☑️قسمت4
💢علوم
👩🏻‍🏫 مدرس : ملیحه حشمتی
1 سال پیش
گام بگام ریاضی(باقرلو)پنجم.pdf
گام به گام ریاضی پنجم؛
(کلاغ سپید)

پاسخ به تمام سوالات ریاضی 5

📊📈📉
1 سال پیش
🎥 تدریس فصل 13 علوم
❇️ششم_ابتدایی
➕درس13 : سالم بمانیم
☑️قسمت6
💢علوم
👩🏻‍🏫 مدرس : ملیحه حشمتی
1 سال پیش
🎥تدریس فصل 13 علوم
❇️ششم_ابتدایی
➕درس13 : سالم بمانیم
☑️قسمت2
💢علوم
👩🏻‍🏫 مدرس : ملیحه حشمتی
1 سال پیش
حل تمرین 1 صفحه 136 ریاضی ششم ،
( تقریب )

مدرس : فاتحی نسب
1 سال پیش
1588961563707FOi8QPRefETZDhoXpN063skV2KYu97GM.m4a
🔊🔊🔊فایل صوتی خرچنگ و مرغ ماهی بخوان و بیندیش درس 17 پايه ی چهارم
📝عزیزه آسیابان
🌼🌼🌼🌼شهرستان تبریز
1 سال پیش
کانال فصل پنجم.pdf
📕📗کتاب_کار #درس۱۰تا۱۲

📙علوم پنجم# پرسمان گاجEQ🚩🚩

🔖درسنامه وسوالات مهم
1 سال پیش
کانال فصل پنجم.pdf
📕📗کتاب_کار #درس۷تا۹

📙علوم پنجم #پرسمان گاجEQ🚩🚩

🔖درسنامه وسوالات مهم
1 سال پیش
دریافت سروش پلاس