اندیشه ورزی تربیتی

اندیشه ورزی در مسائل تربیت


#صوت
#روش_کتابخوان_کردن_فرزندان_و_متربیان
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۴/۲۰
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#کتابخوانی
#کتاب
#تربیت_فرزند
@andishevarzitarbiati
3 هفته پیش
#صوت
#مدیریت_استفاده_فرزندان_از_رایانه
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۲/۲۴
مدت زمان: ۲۹ دقیقه

#رایانه
#تربیت_فرزند
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
روش تدریس چندگانه عمادطیبی.m4a
#صوت
#روش_تدریس_چندگانه یا چندقالبی، تکامل یافته تدریس معکوس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۲/۱۹
مدت زمان: ۲۱ دقیقه

#روش_تدریس
#تدریس_چندگانه
#تدریس_چندقالبی
#تدریس_معکوس
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
#علیه_رویکرد_انتقالی_معرفت و تبعات آن در تربیت
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۲/۱۶
مدت زمان: ۳۲ دقیقه

#رویکرد_مسئله_محور
#تربیت_درون_زا
#التفات
#اراده
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
#ارتباط_مدرسه_با_دیگر_نهادها
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۲/۰۴
مدت زمان: ۲۱ دقیقه
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
#انتخاب_مدرسه
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۲/۰۱
مدت زمان: ۲۰ دقیقه
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
#تربیت_سیاسی
#سواد_سیاسی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۱/۲۶
مدت زمان: ۲۷ دقیقه
@andishevarzitarbiati
4 ماه پیش
#صوت
#رابطه_گرایی
#ذات_گرایی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۱/۲۰
مدت زمان: ۲۷ دقیقه
@andishevarzitarbiati
4 ماه پیش
#صوت
#غرب_گرایی
#غرب_ستیزی
#مفهوم_گرایی
#لفظ_گرایی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۰۱/۱۲
مدت زمان: ۴۰ دقیقه
@andishevarzitarbiati
4 ماه پیش
#صوت
#مدارس_مجازی
#تدریس_معکوس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۱۲/۰۴
مدت زمان: ۳۹ دقیقه
@andishevarzitarbiati
4 ماه پیش
#صوت
#زمان_بندی_سالیانه_هفتگی_و_روزانه_مدارس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۱۲/۲۸
مدت زمان: ۴۲ دقیقه
@andishevarzitarbiati
5 ماه پیش
#صوت
#نقش_اولیا در مدارس و مراکز فرهنگی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۱۲/۰۸
مدت زمان: ۳۶ دقیقه
@andishevarzitarbiati
5 ماه پیش
#صوت
کارگاه #مدارس_دنیا
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۰۶
@andishevarzitarbiati
9 ماه پیش
#صوت
کارگاه #مدارس_دنیا
سخنران: آقای #هادی_نصیری
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۰۶
@andishevarzitarbiati
9 ماه پیش
کارگاه آموزشی یک روزه ویژه مدیران و فعالین مدارس و مراکز فرهنگی

با موضوع: #مدارس_دنیا و بومی سازی بخش هایی از مدل آن ها بر اساس تربیت اسلامی

سه شنبه ۵ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰

سخنرانان:
جناب آقای #هادی_نصیری: آشنایی با برخی روش ها و مدل های آموزشی مدارس دنیا

جناب آقای #عماد_طیبی: بومی سازی برخی مدل های آموزشی موفق دنیا بر اساس تربیت اسلامی

مکان کارگاه: اصفهان، خ بزرگمهر، نرسیده به فلکه بزرگمهر، مادی نیاصرم ( چمران )، پلاک ۲۲
مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء

شرکت در کارگاه رایگان بوده اما نیاز به ثبت نام دارد. جهت ثبت نام تنها لازم است نام و نام خانوادگی و مسئولیت در مدرسه یا مرکز فرهنگی مربوطه را به شماره ۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲ ارسال فرمایید.
9 ماه پیش
#صوت
موضوع: #آسیب_شناسی_ساختار_بسیج و راهکارهایی برای اصلاح آن
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۶/۰۷
@andishevarzitarbiati
12 ماه پیش
#صوت
موضوع: #دانشگاه_مسئله_محور
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۳۱
@andishevarzitarbiati
12 ماه پیش
#صوت
موضوع: #تربیت_در_بستر_زندگی_و_برای_زندگی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۰۵
@andishevarzitarbiati
12 ماه پیش
دریافت سروش پلاس