اندیشه ورزی تربیتی

اندیشه ورزی در مسائل تربیت


#صوت
کارگاه #مدارس_دنیا
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۰۶
@andishevarzitarbiati
2 ماه پیش
#صوت
کارگاه #مدارس_دنیا
سخنران: آقای #هادی_نصیری
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۰۶
@andishevarzitarbiati
2 ماه پیش
کارگاه آموزشی یک روزه ویژه مدیران و فعالین مدارس و مراکز فرهنگی

با موضوع: #مدارس_دنیا و بومی سازی بخش هایی از مدل آن ها بر اساس تربیت اسلامی

سه شنبه ۵ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰

سخنرانان:
جناب آقای #هادی_نصیری: آشنایی با برخی روش ها و مدل های آموزشی مدارس دنیا

جناب آقای #عماد_طیبی: بومی سازی برخی مدل های آموزشی موفق دنیا بر اساس تربیت اسلامی

مکان کارگاه: اصفهان، خ بزرگمهر، نرسیده به فلکه بزرگمهر، مادی نیاصرم ( چمران )، پلاک ۲۲
مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء

شرکت در کارگاه رایگان بوده اما نیاز به ثبت نام دارد. جهت ثبت نام تنها لازم است نام و نام خانوادگی و مسئولیت در مدرسه یا مرکز فرهنگی مربوطه را به شماره ۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲ ارسال فرمایید.
2 ماه پیش
#صوت
موضوع: #آسیب_شناسی_ساختار_بسیج و راهکارهایی برای اصلاح آن
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۶/۰۷
@andishevarzitarbiati
5 ماه پیش
#صوت
موضوع: #دانشگاه_مسئله_محور
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۳۱
@andishevarzitarbiati
5 ماه پیش
#صوت
موضوع: #تربیت_در_بستر_زندگی_و_برای_زندگی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۰۵
@andishevarzitarbiati
5 ماه پیش
جلسه #اندیشه_ورزی_تربیتی

موضوع: #تربیت_های_شبه_دینی_خروجی_های_ضد_دین

👤سخنران: آقای #طیبی

🕓زمان: پنج شنبه ۱۷مرداد۹۸ ساعت ۱۶:۳۰

🏠مکان: خ بزرگمهر، مادی نیاصرم (چمران)، پلاک۲۲

حضور برای فعالین فرهنگی و تربیتی آزاد است.

@andishevarzitarbiati 📜
6 ماه پیش
جلسه #اندیشه_ورزی_تربیتی

موضوع: #رویکرد_جامع_و_سیستمی_به_تربیت

👤سخنران: آقای #طیبی

🕓زمان: پنج شنبه ۱۰ مرداد۹۸ ساعت ۱۶:۳۰

🏠مکان: خ بزرگمهر، مادی نیاصرم (چمران)، پلاک۲۲

حضور برای فعالین فرهنگی و تربیتی آزاد است.

@andishevarzitarbiati 📜
6 ماه پیش
#صوت
موضوع: طراحی فرآیندهای #پروژه ای برای دانش آموزان
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۲۸
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
موضوع: #نقش_و_جایگاه_مدرسه_از_منظر_اجتماعی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۲۰
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
موضوع: #چک_لیست_مشاهده
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۱۳
@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
#صوت
موضوع: #تنها_راهکار_اصلاح_کنکور
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۰۶
@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
دریافت سروش پلاس