اندیشه ورزی تربیتی

اندیشه ورزی در مسائل تربیت


آموزش الهیات از منظر ویتگنشتاین.m4a
#صوت
#تخصصی
آموزش الهیات از منظر ویتگنشتاین

ویتگنشتاین متقدم اساساً متافیزیک و الهیات را بی معنا می داند بنابراین نمی توان از آموزش الهیات در آن صحبت کرد جز اینکه الهیات و دین را ناشی از گزاره های مشاهدتی بدانیم یا معنای تجربه دینی را به حس ارجاع دهیم.

ویتگنشتاین متأخر دین را یک بازی زبان و شکل زندگی می داند که آموزش دینی و الهیات با حضور در یک جامعه ی دین دار و گرفتن آن شکل زندگی اتفاق می افتد‌. این دیدگاه یعنی کلاس الهیات و دینی را جدا از کلاس علم یا اخلاق و تاریخ و... باید لحاظ کرد و نباید ادبیات کلاس دیگری را به کلاس دینی وارد کرد.

نقد دیدگاه ویتگنشتاین این است که هم بسیاری از دین داران از جمله پیامبران در محیط دینی رشد پیدا نکردند، هم بسیاری از دین زده ها در محیط جوامع دینی بودند.
پرسش از رابطه علم و دین خودش دلیلی بر این است که این دو بازی زبان قیاس ناپذیر نیستند.

ضمن نکات جالب دیدگاه ویتگنشتاین متأخر آموزش دینی باید مبتنی بر عقلانیت و عاملیت باشد.

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۱۲/۱۷
مدت زمان: ۲۷ دقیقه

#ویتگنشتاین
#بازی_زبان
#شکل_زندگی

@andishevarzitarbiati
1 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش7
اصلاح کنکور

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش6
ارزشیابی شبکه ای

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش5
تجربه های ارزشیابی2

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش4
تجربه های ارزشیابی1

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش3
اصول حاکم بر نظام ارزشیابی جایگزین

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش 2
اصول حاکم بر نظام ارزشیابی فعلی

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
تنوع مدل های #ارزشیابی بخش1
نگاه حاکم بر نظام ارزشیابی فعلی

ارائه: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۱۰/۲۲
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
شاکله نظریه تربیت جنسی، طیبی.m4a
#صوت
محدودیت های فرهنگی و پیچیدگی مسائل جنسی باعث ترس نظریه پردازان بومی به خصوص متشرع از ورود به بحث تربیت جنسی شده است.
شاکله نظریه تربیت جنسی باید شامل تعریف جنسیت ها، جنس و حدود ارتباط جنسی و روش های حفاظت و ارزش گذاری برای این حدود باشد.
تربیت جنسی از منظر فلسفی، زیستی، اخلاقی، احکامی، روانی و اجتماعی قابل بحث است و یک نظریه تربیت جنسی باید تداخلات و اشکالات وارده بر هر کدام از این منظرها را برطرف کند و بین آن ها تعدیل کند.

نظریه تربیت جنسی باید در بعد شناخت،گرایش و رفتار به بحث از حفاظت از بدن خود، عدم تجاوز به حدود دیگران و محافظت از دیگران بپردازد.

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۹/۳۰
مدت زمان: ۳۴ دقیقه

#تربیت_جنسی
#فلسفه_جنسیت
#حدود_ارتباط_جنسی
#نظریه_جنسیت
@andishevarzitarbiati
4 ماه پیش
ارزشیابی در دوران کرونا، عماد طیبی.m4a
#صوت
در دوران کرونا چگونه ارزشیابی کنیم؟ آزمون های آنلاین ملاک مناسبی برای سنجش نیست.
آیا بهترین روش ارزشیابی، آزمون کتبی حضوری است؟
روش های ارزشیابی وجود دارد که نه تنها مطلوب دوران کرونا است بلکه آموزش و پرورش ما باید به سمت این روش های ارزشیابی تحول پیدا کند.

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۹/۲۳
مدت زمان: ۲۸ دقیقه

#ارزشیابی
#امتحان
#تفاوت_های_فردی
#تولید_محوری
#تنوع_ارزشیابی

@andishevarzitarbiati
4 ماه پیش
#صوت
آموزش نظامی به جای کلاس محوری یا کتاب محوری می تواند عملی، مهارتی و در قالب اردوهای نظامی باشد.
به دانشجو اختیار دهیم بخواهد به جای درس دفاع مقدس در یک اردوی راهیان نور با طرح مشخص همراه با موزه دفاع مقدس شرکت کند.
گول مفاهیمی مثل صلح طلبی در سند ۲۰۳۰ را در نفی آموزش آمادگی دفاعی به دانش آموزان را نباید خورد. جنگ طلبی و قومیت گرایی نه اما آمادگی دفاعی و شجاعت بله.
آموزش و پرورش باید نقش ستادی، مدیریتی و نظارتی داشته باشد و از ظرفیت ارگان های دیگر برای جذب بودجه و اجرای آموزش ها استفاده کند مثل آموزش آمادگی دفاعی توسط بسیج و سپاه یا دیگر ارگان های نظامی.

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۲۰
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#آمادگی_دفاعی
#آموزش_نظامی
#اردوی_نظامی
#تنوع_محیط_یادگیری

@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
6 ماه پیش
خانه داری تا کی؟ مدرسه از کی؟ طیبی.m4a
#صوت
تا چه زمانی باید چتر حمایتی مادر بر سر پسر باشد؟ آیا بهتر است مادر خانه دار باشد یا کارمند؟ از چه زمانی فرزند را به مهدکودک یا مدرسه بسپاریم؟

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۱۵
مدت زمان: ۲۹ دقیقه

#خانه_داری
#مادر_کارمند
#مهد_کودک
#فرزندپروی_خدماتی

@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
فعالیت های تربیتی در منزل، دکتر طیبی.m4a
#صوت
در دوران کرونا چه فعالیت های تربیتی می شود در منزل طراحی و اجرا کرد؟
فرزندم بیکار است و از کلاس آنلاین خسته شده، چه باید بکنم؟

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۰۶
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#آموزش_در_منزل
#بازی_در_منزل
#فیلم
#بازی_رایانه_ای
#کتاب
#آزمایشگاه_خانگی
#بازی_های_خانگی
#ساخت_و_ساز_خانگی

@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
آموزش فردی بهتر است یا جمعی؟ عماد طیبی.m4a
#صوت
آموزش فردی بهتر است یا جمعی؟
چه تعداد دانش آموز در کلاس مطلوب است؟
آموزش غیرحضوری خصوصی بهتر است یا جمعی مشارکتی؟
آیا با توجه به تفاوت های فردی کلاس خصوصی مطلوب است یا با توجه به آموزش مشارکتی کلاس جمعی؟

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۰۶
مدت زمان: ۲۳ دقیقه

#آموزش_خصوصی
#آموزش_مشارکتی
#آموزش_مجازی

@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
پرورش استعداد درخشان به چه معنا؟، طیبی.m4a
#صوت
پرورش استعداد درخشان آری یا نه و به چه معنا؟
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۶/۲۷
مدت زمان: ۳۷ دقیقه

#استعداد_درخشان
#آزمون_تیزهوشان
#نظریه_پرداز

@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
#صوت
#روش_کتابخوان_کردن_فرزندان_و_متربیان
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۴/۲۰
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#کتابخوانی
#کتاب
#تربیت_فرزند
@andishevarzitarbiati
10 ماه پیش
#صوت
#مدیریت_استفاده_فرزندان_از_رایانه
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۲/۲۴
مدت زمان: ۲۹ دقیقه

#رایانه
#تربیت_فرزند
@andishevarzitarbiati
12 ماه پیش
روش تدریس چندگانه عمادطیبی.m4a
#صوت
#روش_تدریس_چندگانه یا چندقالبی، تکامل یافته تدریس معکوس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۱۹
مدت زمان: ۲۱ دقیقه

#روش_تدریس
#تدریس_چندگانه
#تدریس_چندقالبی
#تدریس_معکوس
@andishevarzitarbiati
12 ماه پیش
#صوت
#علیه_رویکرد_انتقالی_معرفت و تبعات آن در تربیت
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۱۶
مدت زمان: ۳۲ دقیقه

#رویکرد_مسئله_محور
#تربیت_درون_زا
#التفات
#اراده
@andishevarzitarbiati
12 ماه پیش
#صوت
#ارتباط_مدرسه_با_دیگر_نهادها
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۰۴
مدت زمان: ۲۱ دقیقه
@andishevarzitarbiati
13 ماه پیش
#صوت
#انتخاب_مدرسه
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۰۱
مدت زمان: ۲۰ دقیقه
@andishevarzitarbiati
1 سال پیش
#صوت
#تربیت_سیاسی
#سواد_سیاسی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۱/۲۶
مدت زمان: ۲۷ دقیقه
@andishevarzitarbiati
1 سال پیش
دریافت سروش پلاس