اندیشه ورزی تربیتی

اندیشه ورزی در مسائل تربیت


#صوت
آموزش نظامی به جای کلاس محوری یا کتاب محوری می تواند عملی، مهارتی و در قالب اردوهای نظامی باشد.
به دانشجو اختیار دهیم بخواهد به جای درس دفاع مقدس در یک اردوی راهیان نور با طرح مشخص همراه با موزه دفاع مقدس شرکت کند.
گول مفاهیمی مثل صلح طلبی در سند ۲۰۳۰ را در نفی آموزش آمادگی دفاعی به دانش آموزان را نباید خورد. جنگ طلبی و قومیت گرایی نه اما آمادگی دفاعی و شجاعت بله.
آموزش و پرورش باید نقش ستادی، مدیریتی و نظارتی داشته باشد و از ظرفیت ارگان های دیگر برای جذب بودجه و اجرای آموزش ها استفاده کند مثل آموزش آمادگی دفاعی توسط بسیج و سپاه یا دیگر ارگان های نظامی.

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۲۰
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#آمادگی_دفاعی
#آموزش_نظامی
#اردوی_نظامی
#تنوع_محیط_یادگیری

@andishevarzitarbiati
2 هفته پیش
2 هفته پیش
خانه داری تا کی؟ مدرسه از کی؟ طیبی.m4a
#صوت
تا چه زمانی باید چتر حمایتی مادر بر سر پسر باشد؟ آیا بهتر است مادر خانه دار باشد یا کارمند؟ از چه زمانی فرزند را به مهدکودک یا مدرسه بسپاریم؟

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۱۵
مدت زمان: ۲۹ دقیقه

#خانه_داری
#مادر_کارمند
#مهد_کودک
#فرزندپروی_خدماتی

@andishevarzitarbiati
2 هفته پیش
فعالیت های تربیتی در منزل، دکتر طیبی.m4a
#صوت
در دوران کرونا چه فعالیت های تربیتی می شود در منزل طراحی و اجرا کرد؟
فرزندم بیکار است و از کلاس آنلاین خسته شده، چه باید بکنم؟

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۰۶
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#آموزش_در_منزل
#بازی_در_منزل
#فیلم
#بازی_رایانه_ای
#کتاب
#آزمایشگاه_خانگی
#بازی_های_خانگی
#ساخت_و_ساز_خانگی

@andishevarzitarbiati
1 ماه پیش
آموزش فردی بهتر است یا جمعی؟ عماد طیبی.m4a
#صوت
آموزش فردی بهتر است یا جمعی؟
چه تعداد دانش آموز در کلاس مطلوب است؟
آموزش غیرحضوری خصوصی بهتر است یا جمعی مشارکتی؟
آیا با توجه به تفاوت های فردی کلاس خصوصی مطلوب است یا با توجه به آموزش مشارکتی کلاس جمعی؟

سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۷/۰۶
مدت زمان: ۲۳ دقیقه

#آموزش_خصوصی
#آموزش_مشارکتی
#آموزش_مجازی

@andishevarzitarbiati
1 ماه پیش
پرورش استعداد درخشان به چه معنا؟، طیبی.m4a
#صوت
پرورش استعداد درخشان آری یا نه و به چه معنا؟
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۶/۲۷
مدت زمان: ۳۷ دقیقه

#استعداد_درخشان
#آزمون_تیزهوشان
#نظریه_پرداز

@andishevarzitarbiati
1 ماه پیش
#صوت
#روش_کتابخوان_کردن_فرزندان_و_متربیان
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۴/۲۰
مدت زمان: ۳۰ دقیقه

#کتابخوانی
#کتاب
#تربیت_فرزند
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
#مدیریت_استفاده_فرزندان_از_رایانه
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۹/۰۲/۲۴
مدت زمان: ۲۹ دقیقه

#رایانه
#تربیت_فرزند
@andishevarzitarbiati
5 ماه پیش
روش تدریس چندگانه عمادطیبی.m4a
#صوت
#روش_تدریس_چندگانه یا چندقالبی، تکامل یافته تدریس معکوس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۱۹
مدت زمان: ۲۱ دقیقه

#روش_تدریس
#تدریس_چندگانه
#تدریس_چندقالبی
#تدریس_معکوس
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
#علیه_رویکرد_انتقالی_معرفت و تبعات آن در تربیت
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۱۶
مدت زمان: ۳۲ دقیقه

#رویکرد_مسئله_محور
#تربیت_درون_زا
#التفات
#اراده
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
#ارتباط_مدرسه_با_دیگر_نهادها
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۰۴
مدت زمان: ۲۱ دقیقه
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
#انتخاب_مدرسه
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۲/۰۱
مدت زمان: ۲۰ دقیقه
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
#تربیت_سیاسی
#سواد_سیاسی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۱/۲۶
مدت زمان: ۲۷ دقیقه
@andishevarzitarbiati
6 ماه پیش
#صوت
#رابطه_گرایی
#ذات_گرایی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۱/۲۰
مدت زمان: ۲۷ دقیقه
@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
#صوت
#غرب_گرایی
#غرب_ستیزی
#مفهوم_گرایی
#لفظ_گرایی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/۰۱/۱۲
مدت زمان: ۴۰ دقیقه
@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
#صوت
#مدارس_مجازی
#تدریس_معکوس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹9/01/۰۴
مدت زمان: ۳۹ دقیقه
@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
#صوت
#زمان_بندی_سالیانه_هفتگی_و_روزانه_مدارس
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۱۲/۲۸
مدت زمان: ۴۲ دقیقه
@andishevarzitarbiati
7 ماه پیش
#صوت
#نقش_اولیا در مدارس و مراکز فرهنگی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ بارگزاری: ۹۸/۱۲/۰۸
مدت زمان: ۳۶ دقیقه
@andishevarzitarbiati
8 ماه پیش
#صوت
کارگاه #مدارس_دنیا
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۰۶
@andishevarzitarbiati
11 ماه پیش
#صوت
کارگاه #مدارس_دنیا
سخنران: آقای #هادی_نصیری
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۹/۰۶
@andishevarzitarbiati
11 ماه پیش
کارگاه آموزشی یک روزه ویژه مدیران و فعالین مدارس و مراکز فرهنگی

با موضوع: #مدارس_دنیا و بومی سازی بخش هایی از مدل آن ها بر اساس تربیت اسلامی

سه شنبه ۵ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰

سخنرانان:
جناب آقای #هادی_نصیری: آشنایی با برخی روش ها و مدل های آموزشی مدارس دنیا

جناب آقای #عماد_طیبی: بومی سازی برخی مدل های آموزشی موفق دنیا بر اساس تربیت اسلامی

مکان کارگاه: اصفهان، خ بزرگمهر، نرسیده به فلکه بزرگمهر، مادی نیاصرم ( چمران )، پلاک ۲۲
مرکز تربیتی خاتم الاوصیاء

شرکت در کارگاه رایگان بوده اما نیاز به ثبت نام دارد. جهت ثبت نام تنها لازم است نام و نام خانوادگی و مسئولیت در مدرسه یا مرکز فرهنگی مربوطه را به شماره ۳۰۰۰۸۰۰۲۷۲۷۲۷۲ ارسال فرمایید.
12 ماه پیش
دریافت سروش پلاس