دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ورودی 98

این کانال جهت اطلاع رسانی به جدیدالورود های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد، با ما همراهی کنید، ما همراه شماییم


با ما همراه باشید و دوستان خود را در این کانال همراه کنید
6 ماه پیش
6 ماه پیش
آدرس دانشکده ها به تفکیک رشته جهت مراجعه پذیرفته شدگان

آدرس دانشکده ها به تفکیک رشته جهت مراجعه


رشته


ردیف

اهواز- گلستان – خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده دندانپزشکی


دندانپزشکی


1

اهواز- گلستان – خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده پزشکی


پزشکی


2

اهواز- گلستان – خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده داروسازی


داروسازی


3

اهواز- گلستان –بیمارستان گلستان_ خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده توانبخشی


فیزیوتراپی- گفتاردرمانی- کاردرمانی- شنوایی شناسی


4

اهواز- گلستان – خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده پرستاری


پرستاری- مامائی- اتاق عمل


5

اهواز- گلستان – خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده پیراپزشکی


هوشبری- تغذیه- علوم آزمایشگاهی- فناوری اطلاعات سلامت- تکنولوژی پرتو شناسی - تکنولوژی پرتو درمانی


6

اهواز- گلستان – خیابان اسفند – دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده بهداشت


بهداشت حرفه ای- بهداشت محیط- بهداشت عمومی – مدیریت خدمات بهداشتی- بیولوژی وکنترل ناقلین


7

خوزستان- شهر بستان – دانشکده پرستاری بستان


فوریت های پزشکی – پرستاری تعهد بستان
8

خوزستان – شهر رامهرمز- مجتمع عالی سلامت رامهرمز


پرستاری تعهد رامهرمز
9

خوزستان – شهر ایذه - مجتمع عالی سلامت ایذه


پرستاری تعهد ایذه
10

خوزستان – شهر مسجدسلیمان - مجتمع عالی سلامت مسجدسلیمان


پرستاری تعهد مسجد سلیمان


11
6 ماه پیش
زمان و مکان حضور ثبت نام حضوری دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری سال 1398
6 ماه پیش
6 ماه پیش
با سلام و احترام
یادآور میشود زمان ثبت نام حضوری روزهای 98/07/09 و 98/07/10 می باشد که پذیرفته شدگان محترم می بایست بر اساس گروه آموزشی به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند؛
بدیهی است ثبت نام قطعی تنها با حضور در موعدهای مشخص شده و تحویل مدارک امکان پذیر می باشد
6 ماه پیش
دریافت سروش پلاس