آیَـــة‌ُالعِــشـــقهرچه را دارم نگیری، هرچه که دارم تویی ...
من به جز عشق شما چیزی مگر دارم ، #حسین
#امیری‌حسین‌ونعم‌الامیرم

@Ayatol_eshgh
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس