بچه های مسجد


⭕️ ویدئویی از لحظه هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی RQ-4 (یا MQ-4C) توسط سامانه سوم خرداد.

🔺 این پهپاد در ساعت 4:05 صبح امروز پس از ورود به حریم هوایی ایران رهگیری و منهدم شد.

🔺️قیمت این پهپاد ۲۲۲ میلیون دلار (یعنی ۳ برابر کل بودجه سالیانه سپاه) بود که تنها با یک موشک سپاه پاسداران نابود شد.

💠 پاتوق بچه های مسجد
🌐👉 https://www.110masjed.ir
🎥👉 https://aparat.com/110masjed
🆔👉 @110masjed
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس